אאא

נתונים שהוגשו למל"ל לקראת ישיבת הממשלה מראים ירידה ניכרת במספר ימי האשפוז של מי שמת מקורונה בשבועות האחרונים. החשש הכבד בין היתר, כי ישנה אפשרות של תמותה מוגברת בגלל ירידה באיכות הטיפול. ממוצע הימים עד המוות קרס מ-15 ימים לפני כמה שבועות לכ-11 לפי הנתונים. כך על פי פרסום ראשון של העיתונאי נדב אייל מחדשות 13.

בכירים במערכת שהתייחסו לנתונים סייגו את החשש ואמרו כי ייתכן שהחולים מגיעים מאוחר לבתי החולים בפריפריה, או שהמשאבים בבתי החולים טובים פחות, או/ו ירידה באיכות הטיפול בשל העומס הרב הנוצר.

בקבינט הקורונה נעשה שקלול מחודש של המידע ובחינה של המידע הגולמי, כדי לבדוק שאין טעות בנתונים בשל המשמעות החריפה ביותר של הנתונים והחשש כי אכן ישנה קריסה במערכת הבריאות.

כאמור מדובר בנתונים ראשוניים של הנושא, וכדי להגיע לסיבות האמיתיות של הירידה בימי האשפוז יהיה צורך במחקר מעמיק יותר שלבטח ייעשה על ידי משרד הבריאות ומומחיו.