אאא

בימים האחרונים, פרסמו שורה ארוכה של רבנים מפורסמים, תלמידי חכמים וזקני חסידות גור על מכתבי מחאה נגד כתבי פלסטר המופצים על ידי פורשים מהקהילה, עם התבטאויות קשות, שאינן ראויות לעלות על הכתב, נגד האדמו"ר מגור.

הגרש"ד גרוס, רב קהילת חסידי גור בעיר אשדוד, פרסם שני מכתבים בנושא. הגר"נ נוסבוים, חסיד גור בעצמו, הצטרף וחתם עליהם, ומאז - כך מספרים תלמידיו ל'כיכר השבת', הוא סובל מהטרדות קשות ו"טרור" כלשונם.

במכתבו הראשון כתב הרב גרוס, "תסמרנה שערות ראש למה שהראו לי כתבים שמפרסמים נגד צדיקים ובראשם אד"ש שבו מופיע דברי שחץ וכתבי פלסתר שכותבת קבוצה מסוימת ומשום מה החליטו להילחם בדרך שהורנו הקדושים ובראשם כ"ק אד"ש אוי לעיניים שכך רואות בהגיענו למצב שכזה, ואם כי בפשטות היו צריכים לקרוע קריעה כבר על דברים אלו מדומני שלא היה אף פעם בתולדות החסידות שנלחמו בצורה כזו מגונה".

במכתב השני, אותו פרסם הגאון רבי שמואל דוד גרוס בערב ראש השנה, הוא כותב כך: "יחד עם כל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו מזועזעים אנו עד דכדוכה של נפש ואין לנו מנוח מהדברים הנוראים שנעשים ע"י חלק מאנשי קבוצה שמדברים סרה בקדוש ישראל, דברי לצון וזלזול בעזות ובחוצפה איומה".

"ואף מפיצים דברי זועה וזוהמה בכלים הטמאים באופן בזוי ומכוער ביותר על בבת עינינו שליט"א ועל כלל אנ"ש, וכן מפיצים כתבי פלסטר מלאים שקרים ובדותות וסילוף עובדות, אוי לעיניים שכך רואות, ואוי לאזנים שכך שומעות".

מוסיף הרב גרוס, "והרי הם בגדר חולקים על רבם ועושים מריבה עם רבם, ויש בזה חילול ה' גדול מלבד ענין מחלוקת לשה"ר הוצאת שם רע ורכילות שנגרם עי"ז ובודאי המצטרף לדבר עבירה לדבר דברים אלו הוא בכלל עוברי עבירה הננו מוחים בתוקף על המעשים הרעים כמתחייב על פי התורה, וכל אחד שבידו למחות חייב למחות נגד דברים אלו כדרכה של תורה".

"ובודאי שיש לנהוג עפ"י הוראות הועדה בכל המתחייב בזה הועדה מורכבת מרבנים וראשי ישיבות ואנשי חינוך השוקלים כל דבר הנעשה בכובד ראש ובשיקול דעת".

לסיום, קרא לחסידי גור שלא להגיב: "בזאת נחזור ונבקש מכלל אנ"ש לנהוג באיפוק על אף הכאב הגדול ולא ליגרר חלילה לדיבורים ופעולות שיש בהם אלימות כפי שהזהירו אנשי הועדה כמה וכמה פעמים דאין זו דרכינו חלילה ונלמד מכ"ק א"ש שהוא מהנעלבים ואינם עולבים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לכך, צירף הגאון רבי נפתלי נוסבוים מכתב, בכתב ידו, בו כתב: "גם אני עני מצטרף בצער רב עד למאד לדברי הרה"ג וכו' הרב שמואל דוד גרוס שליט"א למחות על הפגיעה החמורה בכ"ק אדמו"ר שליט"א, ויה"ר שישכון שלום בכלל ישראל, ונזכה לישועות כלליות ופרטיות וגמח"ט אכי"ר".

מאז, כך מספרים בני משפחתו של הרב נוסבוים, ראש ישיבת חיי משה וראב"ד אהבת שלום, הוא סובל מהטרדות טלפוניות - אך לא רק.

מעדות שהגיעה לידי 'כיכר השבת' עולה כי בעת שישב הרב נוסבוים בבית המדרש ולמד, נכנסו פנימה כמה אברכים המזוהים עם קהילת הפורשים, שהרעימו עליו בקולם, וביזו אותו על כי חתם נגד הפגיעה בכבוד האדמו"ר מגור. "מאז שהוא חתם על המכתב, הוא עובר טרור", אומרים תלמידי הרב, "גם הרב גרוס עובר הטרדות קשות, זה נורא ואיום".

עוד אמרו כי "הרבנים עוברים טרור קשה והטרדות בלתי פוסקות, בעיקר טלפוניות, עם השמצות קשות, מצד אותם אנשים, אשר נגד התנהלותם כתבו במכתב המחאה".