אאא

הוראה חריגה התפרסמה בחסידות ביאלה בבני ברק, לפיה ב'פקודת הקודש' יישארו כלל בתי המדרש של החסידות פתוחים לתורה ולתפילה כל שעות היממה, וכן כל צרכי הדת והמקוואות.

במודעה שיצאה לכלל החסידים מופיעים דבריו של הרבי אותם נשא בערב החג לעסקני החסידות בכל מה שנוגע לנושא, ולדבריו בשום אופן לא לצרף למניין את אלו אשר משתפים פעולה עם הנוגשים לסגירת בתי כנסת ומוסדות התורה, וכי כל מי שיבוא להתפלל ולהיטהר לפני הקב"ה, לא יינזק כלל.

עוד הורה הרבי למנות שומרים מיוחדים בכל בתי הכנסת על מנת שיהיו אחראים על נושא קדושת בית הכנסת, ו"בזכות זה ננצל מתוך בריות גופא ונהורא מעליא", נכתב במודעה.

יצויין כי כפי שדווח, המשטרה פעלה במהלך החג בעיר בני ברק וסגרה 22 בתי כנסת שם התפללו מתפללים בניגוד להנחיות של הממשלה ומשרד הבריאות.

 (המודעה שיצאה בחסידות)
(המודעה שיצאה בחסידות)
הגדלה