אאא

שבע שנים לפטירת מרן הגר"ע יוסף זיע"א, ערכה קהילת 'היכל מרן', ע"ש מרן רבנו יוסף קארו זיע"א, בעיר בני ברק עצרת מרגשת לזכרו.

הדובר המרכזי בערב, היה נאמן ביתו של מרן, הרב צבי חקק, שסיפר סיפורים מיוחדים על מסירות הנפש שהייתה למרן זיע"א, עבור עם ישראל.

מיד אחריו, דיבר המרא דאתרא, הגאון רבי ניסים מלכה, שהרחיב על האהבה הרבה שהייתה למרן לבית הכנסת ולרב המרא דאתרא זצ"ל, כבר לפני כ-50 שנה, אז היה מגיע מידי חודש למסור שיעורים בקהילה.

לקראת סיום הערב המרגש, שנערך במרחב הפתוח, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני עלה על קו הטלפון וערך 'מי שבירך' לכל המשתתפים.