אאא

פרק הסיום לפולמוס לימודי גאוגרפיה - האם ה'בן איש חי' טעה?!

בפרקים האחרונים עסקנו בפולמוס חינוכי האם יש לדעת גאוגרפיה והיסטוריה. ציטטנו את ה'בן איש חי' שלכאורה תמך בכך, לעומת הגר"ש שפיגל ר"מ בישיבת מיר שנימק באריכות מדוע לא יתכן שה'בן איש חי' יסבור כך, ויתכן שמדובר ב'תלמיד טועה כתבו'.

לעומתו, ציטטנו את הרב בניהו טבילה, מחנך חרדי העוסק שנים רבות בהכשרת אברכים במכללות, שסבור שבוודאי ה'בן איש חי' התכוון לכך, ויש ללמוד לימודי גאוגרפיה והיסטוריה בימינו.

למעשה כפי שמובא בכל ספרי ההיסטוריה, הבן איש חי תמך בבתי ספר מרשת החינוך כי"ח שכמובן לימדו לימודי חול כולל גאוגרפיה, והוקמו שניים כאלו בעירק.

לאחר פטירת הבן איש חי המרצע יצא מן השק, וכל חכמי בגדד הבינו שמבתי ספר של כי"ח, לא יצאו דתיים, והשפה הצרפתית הובילה לתרבות צרפתית ואורח חיים מערבי, וכילתה את גחלתה של יהדות עיראק עד תומה, ולכן יצאו נגדו חכמי וראשי העדה במלחמה.

גדול הלוחמים היה הגאון רבי שמעון אגסי, מיורשי הבן איש חי, וחכמי בגדד פרסמו חרם על המוסד ויצאו נגדם בלשונות חריפות ביותר.

הגדיל לעשות רבי שמעון אגסי שטען ש"הבן איש חי התחרט על מעשיו, וטען שפיתו אותו בשקרים" (הובא ב"אמרי שמעון", ירושלים תשכ"ח, עמ' קמב, קסב).

פניתי שוב אל הקודש פנימה, הר"מ דמיר הגר"ש שפיגל, ושאלתי אותו: "האם יתכן שגדול בישראל טעה?!".

וענה לי בהאי לישנא: "אם חז"ל אמרו על אבי הנביאים, ראשון המנהיגים, 'בא לכלל כעס בא לכלל טעות', שכמובן אין זה כעס שאנו מכירים, מכל מקום נחשב לפי חז"ל 'טעות', והתורה והנ"ך לא חסכו מלכתוב איך טעו גדולי האומה, וגם במשנה בפסחים כתבו על חזקיה המלך שעל ג' דברים לא הודו לו חכמים, וכהנה וכהנה נמצא בכל הדורות.

"אין לנו אפשרות לעמוד במקומם ולדון אותם, התפקיד הגדול קשה מנשוא, והאם טעותם נחשבת לחטא ונבעה מיצר הרע או לא - צריך לברר.

"אבל ודאי שגם גדולי ישראל בדורות האחרונים ייתכן שטעו בשיקול הדעת. רק צריך לזכור דבר אחד, את פירוש הגר"א על הפסוק "קֶסֶם עַל שִׂפְתֵי מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט לֹא יִמְעַל פִּיו" (משלי טז,י) שאפילו אם מטעים את גדולי הדור, מה שיצא מפיהם הוא היה רצון הבורא באותו זמן, וכנראה עוונות הדור נתנו בפי האיש הגדול ה'בן איש חי' להסכים לזה". עכ"ל.

בהקשר לתשובתו של הגר"ש שפיגל, שכך היה רצון הבורא באותו זמן, ולכן ה'בן איש חי' פסק בעד לימודי חול ע"י רשת כי"ח הצרפתית - יתכן לומר שגם חלק מהנושאים שנכתבים במדור "היסטוריה ואקטואליה" ב"כיכר השבת", אלו נושאים שמתאימים אך ורק לאותו תאריך שמועלת הכתבה, וכדי להוציא מליבו של "תלמיד טועה" בעתיד שיבוא להוכיח בעוד עשרות שנים שהנכתב במדור "היסטוריה ואקטואליה" מייצג דעתו של הכותב, הרי ש"להוציא מליבן של טועים", כל מה שנכתב פה במדור, זה רק כהוראת שעה לאותו הזמן, וד"ל ואכמ"ל.

(לקריאה נוספת, מאמר: 'משולחנו של יחיאל גולדהבר', חג השבועות תשס"ט, לימודי חול בבית הכנסת)

• • •

לסיום, נביא את דבריו המלאים של הבן איש חי, כך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובוודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com