אאא

משרד החינוך מפרסם את נתוני התחלואה במערכת החינוך בקרב ילדי הגנים, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי בתי הספר נכון ליום זה (ראשון).

גני הילדים- מהנתונים של הגנים עולה, כי מתוך 592,000 ילדי הגנים, 332 ילדים נמצאו חולים. מדובר ב- 2.09% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 6.48%.

56 גני ילדים מתוך כ-21,000 נמצאים סגורים בשל תחלואה. מדובר ב- 0.26% של גנים סגורים מתוך כלל הגנים.

חינוך מיוחד- בחינוך המיוחד עומד שיעור התחלואה של התלמידים על 0.40% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 1.33%. מספר התלמידים החולים במוסדות אלה הוא 63 מתוך 121,294 תלמידים הבאים בשערי החינוך המיוחד.

חינוך על יסודי- בחינוך היסודי מתוך 1,067,464 תלמידים, 944 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-5.95% מכלל החולים בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 11.68%.

בחינוך העל יסודי מתוך 790,722 תלמידים, 915 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-5.77% מכלל החולים באוכלוסייה בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 8.66%.

בסך הכל, מדובר ב- 2,191 תלמידים חולים.