אאא

התחדשה ישיבת קבינט הקורונה בנוגע להמשיך הצעדים ליציאה מהסגר וחזרה למתווה פעילות שגרתי לתקופת הקורונה. בישיבה תידון ההצעה לאשר את פתיחת חנויות הרחוב בעוד שבוע ופתיחת הצימרים במסגרת ההקלות שייכנסו לתוקף ביום ראשון.

 

במסגרת ההצעה הקניונים ייפתחו רק בשלב השלישי של ההקלות בעוד כשבועיים. כמו כן יובא לאישור צמצום תוכנית היציאה לשישה שלבים. כמו כן, צפוי משרד הבריאות ביוזמתו של נתניהו לאשר את פתיחת בתי הכנסת במתווה של עד מניין. 

שר האוצר ישראל כ"ץ, תקף את משרד הבריאות על המתווה הצפוי ואמר כי הוא "נוהג באטימות ומנהל מאבק יוקרה על גבם של העוסקים הזעירים".

בעלי העסקים זועמים על ההצעה לדחות את פתיחת החנויות וטוענים כי המשך הסגירה שלהם יביא לקריסת עסקים רבים שכבר עכשיו נמצאים על פי פחת. לדברי בעלי החנויות אין שום סיבה שלא לאפשר פתיחת החנויות במתווה של כמות לקוחות מוגבלת ופעילות מנוטרת.