אאא

שר הביטחון בני גנץ, פנה הערב (רביעי) לשר לביטחון פנים אמרי אוחנה וביקש ממנו לשמור על הזכות הדמוקרטית ולאפשר הפגנות מחוץ לביתו שבראש העין.

בשבועות האחרונים, מתארגנות מדי פעם הפגנות מחות לביתו של שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, והמשטרה אף ביצעה מעצרים של המפגינים.

גנץ, פנה לאוחנה וביקש ממנו, "זכות המחאה חשובה מאין כמותה; דאג לשמור עליה מכל משמר"

לבקשת אוחנה, העביר גנץ מכתב שיועבר למשטרת ישראל, בו הוא מבקש לאפשר את ההפגנות בסמיכות לביתו, תוך הפעלת שיקול דעת מרחיב לפני כל מעצר או הרחקה של המפגינים.

 המשטרה אלימה? השר לביטחון פנים אמיר עונה על הכל

גנץ מבקש להדגיש כי זכות המחאה הינה ערך יסוד ולאנשי ציבור יש חובה לשמש דוגמא ולאפשר את קיומן של הפגנות.