אאא

מתיחות בצמרת משרד האוצר, השר ישראל כץ התלונן בפני היועמ"ש, אביחי מנדלבליט, כנגד היועץ המשפטי במשרדו, עו"ד אסי מסינג, כי הוא פועל נגדו ומדליף מהישיבות כנגדו.

השר כץ טען, כי הוצגה בפניו התכתבות בין היועץ המשפטי באוצר לבין גורם בכיר במשרד, שבו תדרך עו"ד מסינג כנגד עמדת שר האוצר. על פי הדיווחים בתקשורת, מדובר בהדלפה מקבינט הקורונה.

לאחר שנודע לשר האוצר על ההתכתבות בין שני בכירי המשרד, ולאחר שלדבריו הוצג לו צילום מסך של הדברים, התלונן השר כץ בפני היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ודרש כי יבחן הדלפות אסורות נגדו שבוצעו על ידי פקיד עובד מדינה מתוך קבינט הקורונה. כץ דרש ממנדלבליט שיזמן את עו"ד מסינג לבירור "בשל תדרוכים מגמתיים נגדי מצדו".

לדברי כץ, בהתכתבות שהוצגה לו מתדרך מסינג במפורש נגד שר האוצר מתוך הקבינט. לדברי שר האוצר הציטוטים מתוך הישיבה הודלפו לתקשורת ופורסמו.

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה נמסר הצהריים (רביעי) בתגובה, כי "במענה לפניות כתבים הרינו להבהיר, כי במסגרת שיחה שיזם לפני כשבוע היועץ המשפטי לממשלה בעניינים מקצועיים שונים עם שר האוצר, העלה השר גם טענה בדבר תדרוך פסול שקיים כביכול היועץ המשפטי של משרד האוצר עם עיתונאי, וציין כי בידיו צילום מסך המבסס את טענתו".

בלשכת היועמ"ש טוענים, כי בניגוד לדיווחים, טענת השר לא נגעה להעברת מידע מדיוני קבינט הקורונה.
 
"לאחר שדבר קיומה של הטענה נודע ליועץ המשפטי של משרד האוצר, הוא פנה ביום ראשון האחרון אל היועץ המשפטי לממשלה וביקש להבהיר את הדברים. בין היתר טען, כי לא היו דברים מעולם, כי לא פנה כלל אל אותו עיתונאי וכי לא תדרך נגד השר הממונה", נכתב בהודעת היועמ"ש.

"בסוף אותה שיחה ולאור ההבהרות הנ״ל סיכמו היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי למשרד האוצר כי האחרון יקיים שיחה עם השר לשם ליבון העניין, ובכך ימוצה הטיפול בעניין. הדבר לא בוצע עד עתה עקב שהייתו של שר האוצר בבידוד" נאמר בהודעה.

על פי ההערכות למסינג ולכץ יהיה קשה במיוחד להסדיר את ההדורים ביניהם וככל הנראה מסינג יצטרף לבכירים נוספים במשרד, כחשב הכללי, מנכ"לית המשרד וראש אגף התקציבים, שהתפטרו בתקופה האחרונה בשל מערכת יחסים עכורה עם השר כץ.