אאא

שר המשפטים לשעבר, משה ניסים, בראיון סוער באולפן לקראת ההכרעה על נושא חוק הגיור. ניסים , שהגיש את הצעת החוק לראש הממשלה, טוען שהחוק לא מנוגד להלכה. הראיון המלא, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

לדבריו: "מי שאומר שהחוק שלי נוגד את ההלכה, לטובתו ולמענו ולכבודו, הוא לא קרא את הדו"ח. מי שאומר שזה נוגד את ההלכה - הוא בור ועם הארץ. מי שאומר שזה נוגד את ההלכה  הוא בור ועם הארץ, יהיה האיש אשר יהיה.

"יועיל אחד מהם, כתבתי להם מכתבים שיגידו מה ועל מה, הם כתבו עלילות דברים, הרבנים הראשיים.

כל הרבנים יצאו נגד החוק, אמרו שהוא מאפשר לרבנים רפורמים לגייר

"שקר, שקר, שקר. איך הוא נוגד את ההלכה".

הרבנים מתנגדים שרבני ערים יוכלו לגייר ואתה מאפשר זאת

"נכון. גם אתה לא קראת את הדו"ח שלי. אני קבעתי שרבני ערים יוכלו לגייר בתנאי שהם עברו בחינות במועצת הרבנות הראשית בגיור ובמילה".

כאמור, הראיון המלא, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.