אאא

השכר הממוצע בשוק, קשור ישירות למחירי החשמל, הארנונה ואפילו למה שקונים בסופר. בעקבות משבר הקורונה, הודיעו הערב (חמישי) במשרד האוצר, כי החליטו להקפיא את השכר הממוצע במשק וזאת כדי שלא נראה עליית מחירים רצינית בשנה 2021.

העלייה הלא טבעית בשכר הממוצע במשק, נובעת עקב הירידה במספר העובדים הפעילים ומהעובדה כי מרבית העובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת - בתקופת הקורונה - הם משתכרים בשכר נמוך מהממוצע במשק.

לכן, משרד האוצר פרסם להערות הציבור תזכיר חוק המורה על הקפאת השכר הממוצע במשק לאור עלייתו הדרמטית עקב משבר הקורונה

זאת כאמור, במטרה למנוע עלויות תקציביות קשות בעקבות עדכונו של השכר הממוצע במשק.

עדכון השכר הממוצע במשק בתקופה זו עלול ליצור עיוותים ועלויות תקציביות בעלות השלכות שיקשו על המשק להשתקם ממשבר הקורונה.

החוק החדש אותו מציע משרד האוצר מורה להקפיא את העדכונים המהותיים האמורים להתרחש עם פרסום השכר הממוצע במשק על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש ינואר 2021.

בין העדכונים, האמורים לחול בראשית 2021; עדכון שכר המינימום, הפרשות לביטוח הלאומי, פגיעה בעסקים הקטנים ועליה ביוקר המחייה בעקבות מספר תעריפים המוצמדים לשכר הממוצע (תעריף ארנונה, תעריף חשמל).

בנוסף, תזכיר החוק בא למנוע מצב בו האוכלוסייה שאינה מושפעת מעליית השכר הממוצע לא רק שלא תהנה מעלייתו אלא תפגע מירידת כוח הקנייה.

כמו כן, מציין תזכיר החוק כי עם חזרת העובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו לעבודה קיים צפי ששכר הממוצע ירד באופן חד, אם לא יוקפא בשנת 2021.