אאא

שמעתי מהרב המפורסם החסיד וחכים רבי יעקב יוסף מק"ק פולנאה שהיה אב"ד בקהילת קודש שאריגרד, שכאשר שמע שהבעל שם טוב הקדוש מגיע  לקהילת קודש מוהליב, אמר בליבו: אסע גם אני ואראה, כי עדיין לא היה חסיד.

ונסע והגיע לשם בערב שבת קודש לפני תפילת שחרית, וראה שהבעל שם טוב הקדוש מעשן מקטרת ('לולקי'), והדבר היה קשה לו, כיצד הוא עשה זאת קודם התפילה.

והמשיך לספר, כשהתפללתי שם את תפילת שחרית בכיתי בשעת התפילה  בכיה גדולה שלא בכיתי מימי, והבנתי שבכייה זו, שלא היתה משלי, אלא, הבין שהבכיה הגיעה מחמת השראת קדושתו של הבעל שם טוב הקדוש.

ועוד סיפר, שאחר כך הבעל שם טוב הקדוש נסע לארץ ישראל (הנסיעה הידועה) ונשארתי ריק  בלי שום השפעה רוחנית, עד שהבעל שם טוב הקדוש חזר בחזרה.

וכשחזר,  התחלתי לנסוע אליו וישבתי אצלו כמה זמן, והבעל שם טוב הקדוש היה אומר שצריך ל'הגביה אותי, וסברתי שיגביהו אותי בליוויר (=מנוף) וישבתי שם בערך חמישה שבועות, ושאלתי: אימתי יגביה אותי רום מעלתו.

רעיון ההגבה ע"י מנוף הוא משל שנמצא ב'תורה אור' מדברי האדמו"ר הזקן: "משל מהגבהת הבנין ע"י כלי הגבהה הנקרא 'ליוויר', שצריך לאחוז בחלקים התחתונים דווקא (לרומם את החלקים הנמוכים שבאדם, ואז, מתרומם כל האדם), אשר ע"י זה מגביהים כל הבנין כולו" והרעיון של משל זה מיוחס לרב המגיד ממעזריטש.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

לפעמים האדם, מרוב ענוותנותו גורם לעצמו להתרחק מעבודת ה' יתברך, כיצד?

האדם  מרגיש ענווה ושפלות, ואומר: מה ומי אני, מה בכלל שווה עבודת ה' שלי? יש גדולים וצדיקים ממני, והרי, אני יודע שעבודת ה' שלי, היא לא ממש   ל'שם שמים', ובכוונה גדולה... אז, מה היא באמת שווה?

כל אדם שאומר או חושב כך טעות גדולה בידו! כי הוא לא יודע כלל גדול שאמר הבעל שם טוב הקדוש, שהאדם ע"י תפילתו ותורתו מוריד שפע רב בכל העולמות - עולמות עליונים ותחתונים, והמלאכים בעולמות עליונים ניזונים דווקא מתורתו ותפילתו!

ואם האדם היה מאמין בזה באמת, היה עובד את ה' יתברך בשמחה ויראה מרוב כל (תולדות יעקב יוסף פר' עקב).

והוסיף על כך הבעל שם טוב הקדוש ואמר, שכל התפילות עושות פעולות בעולמות עליונים, ולפעמים בקצה הארץ, והסתמך בדברים על הפסוק: "כרום זולות לבני אדם".

יש דברים שנראים לאדם פשוטים או 'זולים', והוא לא יודע ומכיר בחשיבותם, אבל, אין הדבר כך, דווקא הדברים האלו שהאדם חושב שאינם שווים, דווקא הם אותם הדברים החשובים שעומדים ברומו של עולם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

דווקא העבודות והמעשים הפשוטים – חשובים ויקרים, ומהם נעשים דברים גדולים ונוראים בכל העולמות, ורק שבני אדם לא יודעים זאת! וסוברים שתפילתם לא היתה מספיק בכוונה, ונדמה להם שתפילתם לא נתקבלה במרומים, ולכן מזלזלים בה (דגל מחנה אפרים).

מוסיף הבעל שם טוב הקדוש ואומר: "דע מה למעלה ממך" רצה לומר, שלא תשמע ליצר הרע, אלא, תדע את האמת, שכל מה שלמעלה – ממך הוא! ז"א, הקדושה והתפארת שבכל העולמות העליונים – היא דווקא ממך, אתה הוא זה שגורם עליה לכל העולמות (אור יצחק פרקי אבות).

מהדברים הנ"ל ניתן ללמוד עד כמה תפילה של כל יהודי יקרה וחשובה מאוד לפני ה' יתברך, אפילו אם היא לא נאמרה ממש בכוונה, עדיין, היא יקרה ואהובה מאוד לפני ה' יתברך, ומכאן, שלאחר כל תפילה האדם צריך לצאת שמח ומאושר, על שזכה להוריד שפע לעולמות עליונים ותחתונים, וזכה לעשות נחת רוח לה' יתברך.

יהי רצון שכל אחד ואחד ירגיש את מתיקות התפילה, וע"י תפילתו יוריד שפע רב לכל העולמות, אמן.