אאא

בשבוע האחרון, ולראשונה מזה כחודש וחצי, ניכרה עלייה במספר חולי הקורונה שמצבם קשה, מקרב המאושפזים והמאומתים החדשים. כך נכתב בדו"ח אמ"ן המתפרסם היום (ראשון).

לפי הדו"ח זהו המשך של מגמת ההדבקה שזוהתה לאחרונה, עם מאות מאומתים חדשים ביממה, בממוצע שבועי.

בשל כך, ההמלצה לממשלה היא, לא להמשיך את ההקלות אם לא תהיה במקביל הקפדה יתרה על ההנחיות, מה שצפוי להאיץ את רמת התחלואה. 

מי שמוביל את המגמה השלילית, הוא עדיין המגזר הערבי: 51 אחוזים מהמאומתים מגיעים ממנו, ומקדם ההדבקה הגיעה כבר ל-1.19 לפי החוקר ערן סגל. בציבור הכללי, המקדם הוא 0.98, עם ירידה של 3% במאומתים, אך עליה של 7% במאושפזים.

הציבור החרדי ממשיך לספק את הנתונים הטובים ביותר: 8% בלבד מסך המאומתים הם חרדים ומקדם ההדבקה עומד על 0.92.

באשר לתוצאות החיוביות בבדיקות שנערכו ואף תוגברו, התמונה מעט שונה: המגזר הערבי - 6.7%, המגזר החרדי - 2.5% והמגזר הכללי - 1.1%.