אאא

סערה בחסידות חב"ד בעקבות מכירה פומבית עם פריטים בכתב ידו של הרבי מליובאוויטש, המוצעים למכירה לכל המרבה במחיר.

מזכירו של הרבי ויו"ר המל"ח (המרכז לענייני חינוך), הרב חיים יהודה קרינסקי, שבאופן חוקי הוא האפוטרופוס על נכסי הרבי כפי שנכתב בצוואה, פרסם אמר מכתב מחאה פומבי.

"נודע לי כי מסמכים, כתבי יד ופריטים שונים השייכים לעיזבונו של כ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש, ונמצאים ברשות אנשים מסוימים שטרם מסרו פריטים אלה למנהלי העיזבון - אגודת חסידי חב"ד, הוצעו למכירה במכירות פומביות שונות".

לדבריו, "הנה, רכישת פריטים אלה מעודדת אנשים אלה עוד יותר כאשר הם מבקשים לייצר רווחים פרטיים מנכסים השייכים לעיזבונו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, כלומר אגודת חסידות חב"ד".

במקביל, הנהלת 'אגודת חסידי חב"ד' העולמית הזמינה את הרב שלום דובער שפירא, המחזיק במכתבים מארכיון חותנו, מזכירו של הרבי הרב ניסן מינדל לדין תורה, בניסיון למנוע את המכירה הפומבית.

הנהלת 'ועד רבני ליובאוויטש' בארצות הברית וקנדה שיגרה אל הרב שפירא מכתב הזמנה לדין, עם הוראה לעצור את המכירה הפומבית עד שיתברר הדבר בבית דין.

"עפ"י דרישת הנהלת אגודת חסידי חב"ד - ליובאוויטש העולמי, הננו מזמינים אותו לדין. נא לענות בהקדם, במשך עשרה ימים מהיום מיהו הבורר שלו מרבני אנ"ש ומתי יכול לבא בעתיד הקרוב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"תוכן התביעה: בידו נמצא ארכיון שהיה ברשות חמיו הרב ניסן מינדעל ע"ה, ארכיון זה שייך לאגו"ח, והוא בעצמו כבר הודה על זה בעבר, ובכתב, ודורשים החזרת ארכיון זה לאגו"ח.

"עפ"י הרבנים: נענים אנו לדרישת התובעים והננו מעקלין ע"י לא למכור שום דבר מהארכיון הנ"ל עד שיוברר הדבר עפ"י דין תוה"ק".

גורם באגודת חסידי חב"ד העולמית, הסביר בשיחה עם אתר חב"ד, COL: "בשונה מצאצאי חסידים, שעם כל הצער והכאב על העדר הרגש, משתמשים במכתבים אישיים שקיבלו זקניהם מהרבי בעבור רווח פיננסי אישי - כאן מדובר במסמכים וחפצים קדושים שאינם בבעלות אף אחד אלא בבעלותו של הרבי, וכתוצאה מכך של אגו"ח, כפי שהורה הרבי.

"שימוש בחפצי קודש אלו, הנמצאים ברשותו של בני משפחת המזכיר, דה פקטו מתוקף תפקידו של זקנם כמזכיר הרבי, אינם תקניים. כל המסמכים, כתבי יד ופריטים אלו שייכים לרבי ולאגודת חסידי חב"ד ואין לאיש אישור לעשות בהם כל שימוש".