אאא

"אנו זוכים בעזרת השם שאפשר כבר אחרי המחלה לעסוק בתורה כמו קודם", כך התבטא ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בנאומו בכינוס 'מועצת גדולי התורה' של 'דגל התורה' ביום שישי האחרון, ובכך נראה כי רמז שהמגיפה כבר מאחורינו.

ראש הישיבה הוסיף ואמר כי לימוד התורה כעת אפשרי "עם כל האפשרויות שהיו פעם, כמובן עם כל הזהירות".

בנוסף, אמר ראש הישיבה כי בחנוכה צריך להמשיך לעסוק בתורה ולא לצאת לבין הזמנים. "עוד מעט מגיעים ימי החנוכה, וכידוע כבר כמה שנים שבהרבה ממקומות התורה זכו שחנוכה הוא זמן של התמדה בתורה. חנוכה זה לא בין הזמנים, אלא זמן של התמדה בתורה ובהרבה מקומות תורה כבר עושים את זה".

 רבי יצחק שאול מקריא את דברי אביו הגר"ח, בכינוס (באדיבות המצלם, ללא קרדיט)

"בעזרת השם גם השנה אנחנו מקווים וגם מצפים לזה שמוסדות התורה ימשיכו בימי החנוכה לעסוק בתורה כמו שצריך", אמר הגר"ג.

גם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי קרא ואמר כי "כעת מתקרב חנוכה אשר היוונים ביקשו להשכיח תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ולכן עלינו מוטל אדרבה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה ובהתמדת התורה ונזכה כולנו לדברי הגמ' בשבת כ"ג הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים וכדפרש"י ע"י נר מצווה דשבת וחנוכה בא אור התורה וע"י שנאיר ונתחזק בתורה בחנוכה נזכה לבנים תלמידי חכמים".

 נאומו המלא של הגרב"מ אזרחי בכינוס (באדיבות המצלם, ללא קרדיט)

בתוך כך, כינוס מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ביום שישי האחרון, ובפרט צירוף החברים החדשים, ראשי הישיבות, ל'מועצת', עוררו התעניינות רבה, וב'יתד נאמן', ביטאון המפלגה, שם מקדישים הבוקר (ראשון) את כל העמוד הראשי של העיתון לכינוס, צירוף החברים החדשים מוזכר רק בתוך דברי גדולי ישראל, והרחבה בעניין צפויה בהמשך השבוע.

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', שמונה ראשי ישיבות צורפו ל'מועצת', הגאונים רבי ברוך ויסבקר, רבי שרגא שטיינמן, רבי אביעזר פילץ, רבי אברהם יצחק קוק, רבי אליעזר יהודה פינקל, רבי אריה לוי, רבי צבי דרבקין ורבי יצחק הקר.

שער 'יתד נאמן', הבוקר
שער 'יתד נאמן', הבוקר

ב'יתד', כאמור, עוסקים בכינוס לאורך העמוד הראשי כולו, תחת הכותרת האדומה: "מי לד' אלי", תוך הבאת החלטות 'המועצת' ודברי מרן הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, לצד שתי תמונות מהכינוס, כאשר דבר מינוי החברים החדשים ושמותיהם לא מוזכר בצורה מפורשת, למעט כך שצוין כי "התכנסה מועצת גדולי התורה המורחבת".

בנוסף, בעמוד השער, ישנם שני אזכורים אגביים לצירוף החברים החדשים, האחד בתוך דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שאמר כי "זכינו גם שנוספו עוד גדולי תורה למועצת של 'דגל התורה'. השם יעזור שכולנו נזכה לזכות את הרבים לקדש שם שמים".

אזכור נוסף נרשם בדבריו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהובאו בידי בנו הרב יצחק שאול, כשאמר: "והנני להודות לכל הגאונים שהצטרפו לחברי מועצת גדולי התורה שליט"א לחזק ידי עמלי התורה".

יצוין עם זאת, כאמור, כי ב'יתד' מבטיחים לקוראים "סקירה מפורטת על הישיבה בקרוב". ל'כיכר השבת' נודע כי בעיתון מתכננים סיקור נרחב ומלא על כינוס המועצת ועל צירוף החברים החדשים, בעיתון של יום שלישי.