אאא

לאחר פנייתם של רבני בתי החולים ורופאים בכירים אל הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה עמאר ובעקבות פרסומים על קופות חולים העורכים חיסונים בשבת בטענה של פיקוח נפש, פסק הרב כי אחר התייעצות עם הרופאים זהו איסור גמור.

במכתבו פתח הרב בדברי חיזוק ובהודאה לבורא עולם על פיתוח החיסונים כמלחמה נגד הנגיף המתפשט: "לשאלת רבים וטובים בימים אלו אשר בחסדי השם עלינו ניתנה האפשרות להתחסן כנגד המגפה הרעה המשתוללת בכל פינות תבל, ורבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה, ולא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא בשעה שנושאים עיניהם למרום ומשעבדים את ליבם לאבינו שבשמיים, הקב"ה מלא רחמים ומרבה להטיב, והוא מושיעם".

"והנה בזמן שהנהגת ה' הייתה באתגליא, ראו ישועת ה' בגלוי, וחשו את את יד ה' התומכת ומרוממת, ועין בעין הביטו אל ישועות ה' ונפלאותיו, וגם בימים של הסתרת פנים חסדי ה' לא תמו ולא כלו רחמיו, אלא שנעשים בהסתר, והוא עילת העילות וסיבת הסיבות, מסובב כל העילות, עד לביצוע הישועה, והמסתכל ומתבונן לשום עינו ולבו להבין, רואה את ישועת ה' בבירור".

"וכל אשר עיני שכלו פקוחות השם לבו לדרכי ה' והשגחתו הנפלאה, המגביהי לשבת גבוה מעל כל גבוהים השפילי לראות בשמים ובארץ, והוא המולך והמביא, רואה ישועת ה' בשמחה. ואנו לי-ה עינינו נשואות כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עיניינו אל ה' א-ל-הינו עד שיחננו וישלים ישועתנו ורפואתנו בחסד וברחמים".

הגר''ש עמאר מגיע להתחסן, השבוע
הגר"ש עמאר מגיע להתחסן, השבוע
הגדלה

במכתבו דן הראשון לציון על החיסונים בשבת ודוחה את הטענות כי הדבר כרוך בפיקוח נפש ואף מוסיף כי אם הוא פיקוח נפש מדוע מגבילים את שעות החיסונים מידי יום: "התעוררה השאלה, האם להתיר לבצע את החיסונים גם ביום שבת קדש. ויש שהזדרזו להודיע בשער בת רבים, שהם מחסנים גם בשבת, ותשובתם מוכנה על שפתם, "שפיקוח נפש דוחה שבת".

"ואולם נהגו בזריזות יתירה, ואם כי מחשבתם טובה, להרבות חיסונים ולהציל נפשות, מ"מ לא חישבו נכון איך לנצל הזמן שבו ראוי להרבות חיסונים ככל האפשר, שיש מהם שלא מחסנים בימי ששי, ובשאר ימים מסיימים מוקדם, אבל את השבת הם מקריבים בראש, בלי רגש על קדושתה. וגם אם ימלאו ימות החול, יש שעות רבות בלילות שהתכנון נכון יכולים לנצלם. והדברים ידועים".

פוסק הרב: "ואחר שהתייעצתי עם אנשים חשובים בתחומי הרפואה הציבורית, הנני להודיע, שאסור לבצע את החיסונים ביום השבת".

בסיום מכתבו המליץ הראשל"צ לרופאים לחסן את אלה שאינם יהודים בשבת ע"י רופאים שאינם יהודים: "יכולים לנצל את השבת ולחסן שאינם יהודים ע"י צוותות שאינם יהודים. ולא יהיה שום נזק ח"ו, ובזכות שמירת השבת ישמרנו הא-ל לעד אמן".

במקביל, פניה דומה לבית הדין של העדה החרדית, הביאה לספק דין כי אסור לתת או לקבל חיסון נגד קורונה בשבת, למרות הטענות כי מדובר בפיקוח נפש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרבנים כותבים במכתב המתפרסם היום, "נדרשנו לאשר שאלונו ע"ד מה שרוצים קופות החולים לערוך חיסונים בעצם יום השבת קודש בטענה של פיקוח נפש".

"ע"כ הננו להודיע כי פשוט הדבר שאסור לתת או לקבל חיסונים בשבת בשום פנים ואופן", פוסקים הרבנים.

לסיום הם קוראים: "הציבור החרדי חברי קופות החולים מתבקש לפנות אל הקופות, ולמחות בפניהם על חילול כבוד השבת למען ידעו כי בנפשנו הדבר, ולא ניתן להתיר חילולי שבת בתואנות שונות".

הרבנים מברכים, "יכולה היא השבת שתרחם ובורא רפואות ימציא מזור ותרופה לחולי ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם, ובקרוב נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה בביאת גואל צדק, במהרה בימינו".