אאא

הגאון הרב אליעזר שמחה ווייס, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מפרסם היום (רביעי) דיון הלכתי מרתק בשאלה האם יש לברך לפני קבלת החיסון נגד הקורונה.

לפניכם הדיון ההלכתי במלואו:

לאחרונה, יש שפרסמו באופן מפתיע שיש לברך על קבלת החיסון נגד וירוס הקורונה, אך למעשה לא הגענו לחוף מבטחים הלכתי.

אם היה מקום לברכה, מתאים היה לברך את ברכת הטוב המטיב, שנאמרת על שמיעת בשורה טובה ששייכת לכלל, כאשר התפרסם לראשונה שהחיסון הגיע לארץ ישראל. וזאת מפני שעם הגעת החיסונים, יתחילו לחסן בם את הציבור, ותיעצר המגפה בקרוב. אבל, בפועל שואלים שאלה אחרת והיא האם על עצם קבלת החיסון בפועל על המתחסן לברך.

ויש לבאר כך. על לקיחת תרופות לא נתקנה ברכה, אלא על אכילת דברי מאכל ושתיה שהגוף נהנה מהם, אבל מה שנאכל רק לצורך ריפוי המחלה ואין לו טעם וריח טובים – אע"פ שמתרפאים מהם אין מברכים. [אורח חיים סימן רד סעיף ח ובמשנה ברורה שם].

הגר"מ שטרנבוך שליט"א דן בספרו (תשובות והנהגות חלק א סימן תתפ"ט) האם מותר לכתחילה לאשה להתחסן למנוע את מחלת האדמת, באשר היא צריכה לפרוש מבעלה במשך שלושה חדשים. מסקנתו היא שיש בזה מצווה להתחסן, כדי שהעובר לא יינזק ממחלת האדמת.

אך האם לדעת הרב שטרנבוך שליט"א, שיש מצווה בהתחסנות, יש לברך על מצווה זו? ברור שלא.

השאלה היא, האם ניתן למצוא טעמים מדוע חכמים לא תיקנו ברכה למי שנוטל תרופות?

שאלה דומה יכולה להישאל מדוע הסך גופו בשמן לא מברך לפני הסיכה?

ומדוע הרוחץ גופו בחמים לא יברך לפני הרחיצה החיונית לגופו?

גם הלובש מעיל חם לפני שיוצא החוצה, ויש שם סערה גדולה, אינו מברך דבר.

ייתכן שההודאה על צרכי האדם אלו ואחרים כלולה בברכה הכללית שאומרים אנו בברכות השחר: 'שעשה לי כל צרכי' וברכת 'המכין מצעדי גבר' וכן בשאר ברכות השחר.

אבל מצאנו רק ברכה אחת, שתקנו חכמים על מעשה מסוים שאדם עושה לשמירת גופו, והיא ברכת 'אשר יצר': 'אשר יצר את האדם בחכמה ובו בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך [אפילו שעה אחת]. בא"י יוצר כל בשר ומפליא לעשות'. ברכה זו נאמרת לאחר יציאת ההפרשות, אך לפני יציאת ההפרשות זו אסור לברך ברכה, כי אין הגוף נקי. 

ברכה זו של 'יצר את האדם בחכמה', כוללת את כל הפעולות החכמות והנפלאות שישנן במערכת גוף האדם. מי ידע עד כה את המושג של "רנ"א RNA שליח"? זו מציאות שישנה בתאי הגוף, ובעזרת ה"רנ"א RNA שליח" במעטפת החלבון שבתא, נוסדו כמה מן החיסונים למניעת מגפת הקורונה. אם כן הרי הזכרת השבח של 'אשר יצר את האדם בחכמה' יש בה גם הודאה אמיתית וישירה על החיסון הפלאי.

לכן אם רוצים להודות בברכה לאדון העולם על קבלת החיסון, מי שהתפנה בשירותים לצרכיו, לאחר קבלת החיסון, יכוון בברכת 'אשר יצר' שמברך, גם להודות לה' על פלאי גוף האדם שנעשה בחכמתו יתברך, ואת ה"רנ"א שליח" ושאר נפלאות התאים בגוף האדם, שבזכותם ניתן היה לפתח את החיסון כנגד מגפת הקורונה.

בשו"ע או"ח סימן ר"ל מוזכר התפילה שתאמר לפני טיפול רפואי "אוֹמֵר: יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹקי שֶׁיְּהֵא עֵסֶק זֶה לִי לִרְפוּאָה כִּי רוֹפֵא חִנָּם אַתָּה;

המשנה ברורה מסביר: "דבכל מידי דרפואה יאמר זה ולא יחשוב שתהיה איזה דבר לו רפואה אלא ע״י הבורא ית״ש ולכן ע״י תפלה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה:"

לאחר טיפול יֹאמַר: בָּרוּךְ רוֹפֵא חוֹלִים.

ונזכה לקיום מילים של הפסוק: "שמעתי את-תפילתך, ראיתי את-דמעתך; הנני, רופא לך..... "