אאא

בסרטון וידאו נדיר, שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מתפלפל במה שכתב בספריו כי הרמב"ם לא סבר את הכלל של "הלכה כרשב"ג במשנתינו".

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

את הדברים אמר שר התורה במהלך שיחה עם תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, שהציג בפניו את השאלה.

שהרי הגמ' בכמה מקומות (גיטין עה, א; ב"מ לח, ב; סנהדרין לא, ב; בכורות כד, א) מביאה "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן שר התורה עם תלמידו ומקורבו הגדול הרב אורי טיגר
מרן שר התורה עם תלמידו ומקורבו הגדול הרב אורי טיגר

ובספר "יד מלאכי" (סימן ש"ז) כתב דנראה דהרמב"ם לא סובר כלל זה, והביאו מרן הגר"ח קנייבסקי בכמה מספריו.

אך הקשה הרב טיגר בפני מרן - היאך במקום אחד בספרו מיישב דעת הרמב"ם ע"פ הכלל הזה, הלא הוא בעצמו כבר הביא שהרמב"ם אינו סובר כלל זה?!

ותירץ מרן שר התרוה שדעת הרמב"ם שאינו מוכרח בכל מקום לפסוק ככלל זה - אבל במקום שאין לו ראיות להיפך, הוא אכן פוסק כן.