אאא

בשורה לעמותות ולמוסדות צבור, שר האוצר ישראל כץ, חתם היום (שני) על מבחן התמיכה לעמותות, שבמסגרתו יוקצה סיוע ייעודי בסך 100 מיליון שקלים למוסדות ציבור, למי שנפגע בלפחות 25%.

המהלך נרקם בעקבות השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, כאשר מספר רב של מוסדות ציבור ("עמותות") נכנסו לקשיים ועל כן נדרשות לקבל סיוע ייעודי.

מבחן התמיכה לעמותות נועד לאפשר למוסדות ציבור שהכנסותיהם נפגעו עקב משבר הקורונה, אך לא זכו עד כה לתמיכה במסגרת אפיקי הסיוע השונים, לקבל סיוע כלכלי מהממשלה.

במסגרת המבחן שאושר היום, תוענק תמיכה לעמותות שיציגו ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות שלהם ויעמדו בתנאי הסף הקבועים במבחן, כאשר חישוב התמיכה יעשה על פי שיעור הירידה במחזור ההכנסות.