אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגשת באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

הרב יעקב סיני, מגיש התכנית 'אליבא דהילכתא' ב'קול ברמה', עוסק בכל שבוע בנידון הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ובנוסף – מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, השייך לאותו נושא, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע, פרשת בא: הנחת תפילין של רבנו תם, המלצה או מצוה חשובה? ואיך זה קשור לימי השובבי"ם? וגם תיעוד מיוחד: מרן זצ"ל משכנע את אחד ממתפללי בית מדרשו להניח תפילין של רבנו תם.