אאא

בסקר מיוחד שנערך על ידי 'כיכר השבת' בשיתוף מכון 'קיימא' עולה, כי לרוב מוצק של הציבור החרדי אין אמון במשטרת ישראל. בחלוקה פנים מגזרית, חוסר האמון השורר במגזר החסידי, הוא הגבוה ביותר.

הנתון הדרמטי יחסית, שאמור להדאיג את המשטרה: שוטר נתפס על ידי חרדי ממוצע כאיום יותר מאשר כדמות חיובית, זאת לצד העובדה כי רוב הציבור חושב שהמשטרה משתמשת בסמכויותיה לרעה.

אלו מסקנות הסקר המקיף, בו השתתפו 2,373 נשאלים:

אי אמון במשטרה

מהנתונים עולה הצהרת אי אמון מובהקת כלפי המשטרה, מצד המשיבים לסקר. 66.7% מהם ציינו, כי אין להם כלל אמון במשטרה, 22.8% השיבו שיש להם מעט אמון במשטרה רק 3.5% דיווחו על כך שיש להם הרבה מאוד אמון במשטרה ו-5.1% שיש להם בה הרבה אמון.

פילוח לפי תת-מגזר

בפילוח התשובות לפי תתי המגזר, ניתן לראות כי בציבור החסידי חוסר האמון במשטרה הוא גבוה יותר מבשאר החוגים. אחוז המשיבים החסידים, להם אין אמון כלל הוא 73%, לעומת 66.4% בציבור הליטאי ו- 63.3% בציבור הספרדי.

רק ל-2.5 אחוזים מהחסידים יש מעט אמון במשטרה, אצל הליטאים מדובר ב-22.8% ואצל הספרדים - 25.8%.

היחס למפגש עם שוטר

רוב מוחלט של המשיבים לסקר חוששים ממפגש עם שוטר. 29.8% חוששים "רק" מקבלת דו"ח על ידי שוטר, אך 45.7% חוששים מהתנכלות של ממש.

ניתן לומר, על פי הנתונים משאלה זו, כי שוטר נתפס על ידי הרוב במגזר החרדי יותר כאיום מאשר כדמות חיובית. כך נמצא, כי רק 4% מהמשיבים מציינים שמפגש עם שוטר משרה עליהם תחושת ביטחון.

פילוח לפי תת-מגזר

גם מן התשובות לשאלה זו ניכר כי היחס למפגש עם שוטר בחוגים החסידיים הוא השלילי ביותר. אחוז גבוה אצלם חוששים ממפגש עם שוטר, ובפרט מהתנכלות מצד שוטר, בעוד אצל הספרדים משיבים שכאלו הינם בשיעור הנמוך ביותר ואצל הליטאים כן קיים חשש יחסית גבוה מהתנכלות.

חשוב לציין, שגם במגזר הספרדי אחוז המשיבים החוששים מהתנכלות עדיין גבוה: מתקרב ל 40%.

 שוטרים מכים ללא הבחנה, במהומות בב"ב בסוף השבוע

כיצד נוכחות משטרתית משפיעה על שמירת הנחיות הקורונה?

מן התשובות שהתקבלו לשאלה זו, ניתן לראות חילוקי דעות בעניין הרתעת המשטרה: 28% מהמשיבים לסקר סבורים כי נוכחות המשטרה מרתיעה, משום שאנשים לא רוצים לקבל דו"ח, 32.7% חושבים שנוכחות המשטרה דווקא יוצרת 'אנטי', שבעקבותיו עלולות להיות הפרות סדר.

פילוח לפי תת-מגזר

בהסתכלות על שתי דעות אלה בתוך כל מגזר, אפשר לראות שהפער ביניהן לגבי השפעת הנוכחות המשטרתית - מרתיעה או יוצרת אנטי - נמצא בעיקר במגזר החסידי. הגרף מראה את היחס בין אלו שענו שנוכחות משטרתית יוצרת תחושת אנטי לבין אלו שחושבים שהיא מרתיעה: 42.9% מהמשיבים ממגזר החסידי סבורים כי נוכחות המשטרה יוצרת 'תגובת אנטי', מול 25.6% הסבורים כי נוכחות המשטרה מרתיעה מאוד.

אכיפת יתר בריכוזים חרדיים

התשובות לשאלה זו ממחישות את תחושת הנרדפות שיש למגזר החרדי מהמשטרה, בפרט בתקופת משבר הקורונה: רוב המשיבים לסקר - 60.7% - סבורים כי המשטרה אכפה את שמירת ההנחיות במגזר יותר מבכל מגזר אחר. לעומת זאת, מיעוט  - 17% - ממשיבי הסקר, חושבים כי הייתה אכיפה פחותה בציבור החרדי לעומת מגזרים אחרים.

פילוח לפי תת-מגזר

בהסתכלות על אלה שענו שאצל החרדים אכפו יותר מהאחרים, ניתן לראות שההתפלגות מתחלקת באופן כמעט
שווה בין כלל תתי המגזר בציבור החרדי.

סמכויות המשטרה

רוב המשיבים ציינו כי לדעתם המשטרה השתמשה לרעה בסמכויות השונות שניתנו לה. 75.4% מהעונים לסקר ציינו כי המשטרה עשתה שימוש לרעה בסמכות של בהפעלת כוח לשם שמירה על הסדר הציבורי. 74.3% התייחסו גם לסמכות עיכוב ומעצר. 68.6% סבורים כך לגבי סמכות חקירת עדים וחשודים, 56% חושבים כך לגבי חיפוש גופני וחיפוש במבנים וכלי רכב, 44.3% לגבי סמכות נשיאה ושימוש בנשק על ידי שוטרים.

לעומת זאת, בתחום הלחימה בטרור, רק 30.3% ציינו שלדעתם המשטרה עשתה שימוש לרעה בסמכותה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שיפור יחסי חרדים-משטרה

מן התשובות לשאלה זו עולים שתי מסקנות עיקריות: האחת - הרוב המכריע של הציבור - 90.7% ממשיבי הסקר -  רואה צורך לשפר את היחסים בין המשטרה למגזר החרדי. רק 9.3% מהמשיבים בסקר ציינו כי אין צורך לשפר את היחסים.

המסקנה השנייה: הרוב המוחלט של המשיבים (60.9%) רואה את הדרך לשיפור היחס של המשטרה לחרדים בהכשרות מתאימות לשוטרים לשם הכרת האוכלוסייה החרדית.

גם שילוב של החרדים בשורות המשטרה ומינוי שוטרים חרדים נראים כפתרונות אפשריים, אך מדובר בשיעור שולי יחסית (רק 16.9%) הרואים באופציה זו פתרון.

בנוסף, ניכר כי קיימת גם ביקורת פנים-קהילתית, אמנם באחוז נמוך. 12.7% מהמשיבים לסקר מציינים כי לדעתם מה שישפר את היחס של המשטרה כלפי החרדים יהיה שיפור השמירה על החוק בקרב האוכלוסייה החרדית.