אאא

החשש מהתפשטות המוטציות בישראל ואבחנת משרד הבריאות על נתוני התחלואה הקשה, שעולים גם בקרב צעירים, הוביל את ראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס דיון מיוחד בערב שבת, עם ראש המל"ל מאיר בן שבת ועם בכירים נוספים במערכת הבריאות, בסיומו הוחלט לפעול לסגירת נתב"ג לחלוטין.

לאחר שנתגלו קשיים משפטיים, כולל באי-הסמכות למנוע ממטוס חברה ישראלית לנחות בנתב"ג, וכן כעס מצד 'כחול לבן' שלא הייתה מעורבת בהחלטה, ההחלטה התעכבה מעט, אבל לפני שעה קלה נפרצו המחסומים.

השרים קיבלו את המסמך המקיף הדן בהגבלות נתב"ג, מהחמורות שראינו מתחילת המגיפה, וישיבת הממשלה בנושא תתקיים בקרוב.

על פי הצעת מזכירות הממשלה, מיום שלישי הטיסות לישראל וממנה לחו"ל תופסקנה לחלוטין, למעט מקרים חריגים. טיסות חברות זרות, הגעת חוזרים מחו"ל, לא תוכלנה לנחות בישראל, למעט טיסות מטען, טיסות לכיבוי אש וטיסות לפינוי חירום רפואי.

הנושא המורכב שנבחן משפטית, שדן ביכולת למנוע מחברות ישראליות לנחות בישראל יסודר על ידי רשות התעופה האזרחית, ויהיה תואם כמעט מלא לטיסות חברות זרות.

יציאת אזרחי ישראל מהארץ לחו"ל תצומצם לדברים חיוניים בלבד: טיפול רפואי, עבודה חיונית שלא ניתנת לביצוע מרחוק, הליך משפטי, לוויה של קרוב משפחה ומעבר ממקום מגורים אחד לאחר, גם אם הוא בחוץ לארץ. הממשלה תעניק למנכ"ל משרד הבריאות ולמנכ"ל משרד התחבורה לתאם ביניהם החרגות בנושא.