אאא

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח״כ מירי רגב, ערכה היום (חמישי), הערכת מצב עם גורמי התחבורה הציבורית, לאור ההיתכנות להמשך הסגר בשבוע נוסף והביקושים העולים לשירותי התחבורה הציבורית, זאת במטרה לתת מענה לביקוש הנוסעים, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות לתפוסה של 50% בתחבורה הציבורית.

בדיון סיכמה השרה על הבאת תקנות מיוחדות שייחתמו על ידי שרי האוצר והתחבורה, ויאפשרו שימוש באוטובוסים בינעירוניים לצורך תגבור קווי אוטובוס עירוניים שיוגדרו כעמוסים.

התקנות יובאו עם חתימתם על ידי השרים כץ ורגב לאישור בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. בכך יוסר חסם משמעותי שמנע תגבור התחבורה העירונית בכלים רבים נוספים.

בנוסף הנחתה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה את חברות האוטובוסים, כי בקווים בהם מוצב פקח באוטובוס תתאפשר היציאה והכניסה מדלת אחת בלבד. עם הגעת האוטובוס למכסת התפוסה המותרת תמנע עליית נוסעים נוספים עד לירידה במספר הנוסעים על פי המגבלה הקבועה מעת לעת.

רגב הנחתה את משרד התחבורה לפנות באופן מיידי לאוצר בבקשה לאשר תקציב מיוחד להגדלת מספר הפקחים מ-900 ל-5000 על מנת לאפשר פיקוח הדוק על מספר הנוסעים.