אאא

בבית החולים איכילוב הלכה לעולמה הערב האישה החשובה מרת טובה סגל ע"ה, אשת הרה"ח רבי דוד משה סגל, מנאמני הבית של אדמו"רי סאדיגורה, בת 72 בפטירתה.

המנוחה נולדה בקפריסין לאביה הרה"ח רבי אליהו טפר זצ"ל, שזכה ללמוד בחברותא במשך שנים רבות עם האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל,  ובהגיעה לפרקה היא נישאה לבעלה רבי דוד משה, מחשובי החסידים שזכה לשמש כגבאי וכנאמן הבית של ארבעה אדמו"רי סאדיגורה.

אחד מבני המשפחה מספר ל'כיכר השבת', כי המנוחה היתה אשת משפחה ואמא מסורה שהשקיעה רבות בילדיה, ומאוחר גם כן בנכדיה שתמיד מצאו בה אוזן קשבת.

בחייה עמדה תמיד לימין בעלה בעבודת הקודש, תוך שהיא הקפידה תמיד להיות בשמחה, גם כאשר הדבר לא היה קל עבורה..

עוד הם מספרים כי המנוחה היתה מקפידה מאד על ענייני הלכה ומצוות, בראשם מצוות ברכת המזון וענייני צניעות, והכול מתוך תחושת הודיה להקב"ה.

בחודש אלול האחרון נדבקה המנוחה בנגיף הקורונה, ומאז מצבה הרפואי התדרדר מאד, עד אשר השיבה הערב את נשמתה ליוצרה כתוצאה מסיבוכי הנגיף.

בפטירתה הותירה משפחה גדולה ומורחבת, בנה הגאון רבי חיים שלום, דיין בבני ברק ומגיד שיעור בישיבת סאדיגורה בבני ברק, בנה רבי אברהם יצחק שמתגורר באשדוד, וחמישה בנות, אחים, אחיות, צאצאים ונכדים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתה תצא בשעה 22:00 מביתה ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, לבית החיים פוניבז', שם היא תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החעיים