אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, במתקפה חריפה נגד מתנגדי החיסונים במגזר החרדי, וזה על רקע מספרים נמוכים באחוז החיסונים בקרב בני עדות המזרח.

במכתב שכתב הגרב"צ מוצפי בימים האחרונים, הוא תקף בחריפות: "כמה שוטים שהם ערלי לב ואכזרים אשר יצאו מהמערות האפילות, והפיצו שמועות זדון משונות. ראו, מה עוללו לעם ישראל כולו, למעלה מ - 5,600 הרוגים מהקורונה. זקנים עם נערים, נשים ורווקות, גדולי תורה ותלמידיהם, נשים הרות ועובריהן, אנשים ונשים במיטב חייהן, צעירים וצעירות שלא טעמו טעם חטא".

"איה הספדן שיספיד את השבר הנורא הזה", כתב הרב בכאב: "איה המקונן שישא קינה על האסון הכבד הזה. איה המנהיג שילכד את הציבור לחזור לאבינו שבשמיים, איה המצביא שיורה לחזור לשפיות ויהיה לציבור לעיניים. איה הסופר אשר יכתוב דברי מוסר וחכמה ויפקח לנו את העיניים. איה האיש השפוי לראות את אשר מבקש מאתנו שוכן שמיים".

לדבריו: "מרוב הצרות והשמועות הנוראות הפכנו לשיכורים בלי יין, להוזים המרחפים בין הערביים, לעיוורים עם עיניים, לחרשים שלא שומעים באזניים, לסכלים הרובצים בין המשפתיים, למסכנים המקשיבים לדברי נביאי השקר המפיצים דברי הבל בצהריים. איה משיחי השקר המכריזים השכם והערב נבואות כחש באזניים. האומה החכמה מכל עם, המרוממת מכל לשון, מצוייה במצור ובמצוק אשר שנות דור לא ידעה כזאת.

"אך היא מקווה ומייחלת לאבינו הרחמן כי יחוס על עם דל ואביון, בשוב השם ציון, ויעשה לנו נסים ונפלאות, וישמיענו בשורות טובות, ויראינו קץ הפלאות, וישיבינו אל גבולינו, ותיגלה ותיראה מלכותו עלינו".