אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת תצווה טו' אדר תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' ופורים שמח

הזמנים לפי שעון חורף

ירושלים - כניסה 16:59, יציאה 18:12

תל אביב - כניסה 17:14, יציאה 18:14

מודיעין עילית - כניסה 17:08, יציאה 18:13

אלעד - כניסה 17:07, יציאה 18:13

בית שמש: כניסה 16:58, יציאה 18:13

חיפה - כניסה 17:04, יציאה 18:13

צפת - כניסה 17:07, יציאה 18:11

באר שבע - כניסה 17:06, יציאה 18:14

בעולם:

פריז - כניסה 18:11, יציאה 19:19

לונדון - כניסה 17:20, יציאה 18:28

ניו יורק - כניסה 17:26, יציאה 18:27

אומן - כניסה 17:19, יציאה 18:27