אאא

בכ"ז בניסן בשנת תנש"א (1991) בלילה, אחר שכ"ק הרבי מליובאוויטש שב מתפילה על ציון חותנו (הרבי הקודם רבי יוסף יצחק זי"ע), נשא הרבי שיחה מיוחדת, בלתי צפויה, בפני אלפי המתפללים בבית מדרשו, בה קבל, בכאב רב, על כך שהציפייה לגאולה מצד הציבור הרחב אינה פנימית.

הרבי קרא לציבור: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש". הרבי אמר עוד שאם הציפיה והזעקה לגאולה היתה פנימית ואמיתית משיח כבר היה בא.

השיחה, בה היו ביטויים לא שגרתיים, התקבלה בבהלה גדולה מצד קהל החסידים, שניסו להבין את עומק כוונת הרבי. בימים הבאים ינסו החסידים לקדם יוזמות שונות ליישום דברי הרבי.

שיחה מפתיעה זו היוותה ציון-דרך ומפנה אדיר בפועלם של חסידי חב"ד באשר הם - בהעצמת המודעות והציפייה לבוא המשיח בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.

מאז ועד היום, הפך תאריך זה בחב"ד, כ"ח בניסן, לאבן-דרך משמעותי ביוזמות השונות לזירוז הגאולה.

השנה, ציון שנת השלושים לשיחה, ייערכו בחב"ד התוועדויות רבות בשבת הקרובה ובימים הסמוכים, סביב הנושא המדובר. ההתוועדויות הללו יצטרפו לשלל יוזמות של מוסדות החסידות. כך, למשל, רבבות תלמידי מוסדות חב"ד הקדישו השנה את שעות הפנאי ללימודים סביב נושא הציפייה לגאולה.

בנוסף, במוצאי שבת תערך התוועדות וירטואלית בינלאומית בהשתתפות אלפי חסידים מכל רחבי העולם. היא תמשך יממה ברציפות (!) ובה ינאמו למעלה מחמישים שלוחי חב"ד, רבנים, ומשפיעים דגולים. יוזמות נוספות יוכרזו על ידי הוועדה לענייני משיח וגאולה של צעירי חב"ד וכן על ידי קהילות חב"ד בארץ ובעולם.

שבועון החסידות, 'כפר חב"ד', פרסם שער חריג, עם כותרת ענק ולצדה סימן שאלה: "מה עוד לא עשינו שניתן לעשות", כשלאורך דפי הגיליון עשרות מאמרים של אישים בולטים בחסידות, המנגישים רעיונות סביב יישום דברי הרבי "להביא את משיח צדקנו בפועל ממש".