אאא

שבוע לל"ג בעומר, ערב הדלקת המדורות, ובכבאות והצלה הוציאו צו האוסר הבערת אש ברחבי הארץ למעט חריגים. נציב כבאות והצלה דדי שמחי אמר "החורפים האחרונים שהיו מבורכים במשקעים הביאו להתפשטות עשבוניים המהווים מטען אש מסוכן לאדם, לסביבה ולרכוש".

על פי הצו, תיאסר הדלקת מדורות ברחבי הארץ, למעט אזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות. 

בנוסף יהיה ניתן להבעיר מדורה באם יחולו התנאים הבאים:

• מדורה המצויה בתוך גומה באדמה, אך לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

• אם מדובר במדורה שאינה בתוך גומה;

א. המרחק בין מדורה ליער חייב לעלות על 300 מטר. ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי. ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 40 מטרים. ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים. ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 50 מטרים. ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 5 מטרים. ז. גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.

• אין מניעה להדליק אש במתקן מנגל, ובמקומות המאושרים לכך.