אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שיגר אמש (שני) איגרת ניחומים אישית לכל המשפחות ששיכלו את יקירם באסון הנורא בל"ג בעומר במירון.

 בפתח האיגרת הביא הגר"ש את דברי הפסוק במגילת איכה אשר ביטאו גם את רחשי ליבו בעקבות האסון הכבד: "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי.

"בלב דואב וכואב על האסון הנורא אשר פקד את כל בית ישראל ביומא קדישא דהילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א על מ"ה קדושים וטהורים קרבנות ציבור אשר עלו בסערה השמימה בבואם לשפוך שיח ותחינה לפני קודשא ב"ה על הציון הקד' במירון".

בהמשך מכתבו מביא הגר"ש כהן דברי ניחומים למשפחות ההרוגים: "״הנני בזה בדברי ניחומים למען הכלל והפרט ע"פ דברי הגמ' בסוכה מה': "ואמר חזקיה אמר ר' ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי 'יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"זכותו וגדולתו העצומה של רשב"י גבוהים וחשובים ביותר בפני קודשא בריך הוא עד שמסוגלין בכוחם לפטור את כלל ישראל מן הדין ואין אנו יודעים חשבונותיו של מקום. ודווקא בזמנים קשים אלו עלינו להתחזק יותר באמונה ולקבל באהבה דין שמים, וכל אחו"א יקבל ע"ע לעשות ולקיים 'ויהיו כל מעשינו לשם שמים' לכב' יתברך, להרבות באהבת חינם האחד אל רעהו ולהוסיף עוד ועוד בלימוד התורה הקד' שהיא אגוני מגנא ואצולי מצלא.

"ויהיה זה לכבודו ולעילוי נשמתו הטהורה של המנוח ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו ובנחמת ציון תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

את מכתבו מסיים נשיא המועצת בברכה: "ונזכה בקרוב לגאולת עולמים ויקוים בנו הפס' "הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך" וגו' בביאת גואל צדק בב"א".