אאא

בשל האסון הכבוד בהר מירון, בו נהרגו 45 מבני הציבור החרדי, הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, קורא לקבוע את יום חמישי הקרוב ליום תפילה וסליחות. הגאון רבי ציון בוארון, חבר בית הדין הגדול לשעבר, צירף את חתימתו לקריאה.

בפתח מכתבו כותב הגר"ש עמאר: "אוי מי יורה דעה ומי יבין שמועה להבין פשר הגזרה הקשה שנחתה על עם ישראל בליל ההילולא של התנא הקדוש אדוננו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ליד ציונו הקדוש. ואשר בה נסתלקו לעולמם חמשה וארבעים נפשות זכות וטהורות, מעוטרים בעטרות, של תורה ומעשים טובים, אשר נקלטו על ידי אבינו שבשמים אשר ירד לגנו בחצות הלילה הקדוש הזה, בגן הקדוש הזה, וליקט את השושנים המובחרים ביותר, ומי יעמוד בסוד ה". כתב הראשון לציון.

"ודבר ברור שמדת הדין מתוחה בעולם, ומזה יצא חרון אף ברגע קטון של הסתרת פנים, ואין אנו רשאים לעמוד מנגד ולהחריש, שזו אכזריות רח"ל, וכפי שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות תענית.

"ועל כן נועצנו יחד לקרא לעם ה' מתוך תחושת שותפות אמת, בשבר הנורא אשר פקד משפחות קדושות ורבות מבחירי עמנו, אשר גדול כים שברם, ומתוך אחריות לכל העם כולו, להתאסף ביום חמישי כ"ד אייר, לתפלת מנחה ואמירת סליחות בכל בתי הכנסת, לשפוך שיחנו ומר רוחנו לפני אבינו שבשמים.

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

"וליחידים אנו קוראים לקבל עליהם תענית יחיד ביום חמישי זה (כ"ד אייר), ויקבלו התענית ביום רביעי (כ"ג אייר) בסוף תפלת מנחה בנוסח הידוע (ומודפס בסידורים בסוף תפלת העמידה של מנחה) שמקבלים תענית על תנאי מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, ואלה שקשה להם להתענות כל היום יקבלו תענית של חצי יום, או תענית דבור כל היום.

"ובעל הרחמים, יקבל תחינתנו, ויראה בשברון ליבנו, והכנעת נפשנו, וישמע תפילותנו, ויעמוד מכסא דין וישב על רחמים, לנהל את עמו ונחלתו על מי מנוחות, ויקרב קץ משיחיה בשובה ונחת, במהרה בימינו אמן"
כתב הראשון לציון".