אאא

האסון הנורא במירון מזעזע את העולם כולו. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות קוראים לשוב בתשובה ולהתחזק באמונה ויראת שמים כפי שכתב הנשר הגדול הרמב"ם (הלכות תעניות פרק א) שלמרות ששימש כרופא, ורקח תרופות למחלות, הוא ידע שיש לכל מחלה סיבה רוחנית, וסבר שבעת שתבוא צרה על ישראל, היא מפני מעשיהם הרעים ורק על ידי תשובה, הצרה תסור מעליהם. באם לא יעשו זאת, ממשיך הרמב"ם וכותב: "זו דרך אכזריות שגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים"[1].

הרמב''ם (מתוך ויקיפדיה)
הרמב"ם (מתוך ויקיפדיה)

מאות שנים אחריו המשגיח הנערץ של ישיבת 'מיר' הגה"צ רֶבּ' ירוחם ליבוביץ סבר שאין לתלות אסון מחמת עוון של הזולת, ומי שעושה זאת הוא מפספס את המטרה, ועל כל יהודי להאשים את עצמו וכך עם ישראל ישוב לאביו שבשמים.

רֶבּ' ירוחם ציטט את אהרן הכהן שהאשים את עצמו ששכינה נסתלקה מעם ישראל, ואמר: "יודע אני שכועס הקב"ה עלי, ובגללי לא ירדה שכינה".

רֶבּ' ירוחם ליבוביץ (מתוך ויקיפדיה)
רֶבּ' ירוחם ליבוביץ (מתוך ויקיפדיה)

כותב המשגיח רֶבּ' ירוחם משפט מזעזע: 'טבע האדם לתלות את הצרות בסירחון חברו, ולא דואג כלל שמא הוא הגורם בזה, וקל מאד לאדם לתלות את האסון בחטא חברו, ולא בחטאיו", ואנחנו, מסיים ר' ירוחם את תוכחתו הנוקבת, לכל הפנים עלינו לדאוג שמא אני גרמתי הכל, כמו אהרן הכהן שהאשים את חטא העגל את עצמו, ועל כל אחד לחשוב שזולת חטאי אולי לא הייתה באה כל הצרה על הכלל


[1] לשונו המלאה: "ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן.. וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]