אאא

על פי מחקר שפורסם בכתב העת הרפואי 'לאסנט', נתוני יעילות חיסון פייזר בישראל, שהתקיים בין החודשים ינואר-אפריל, יעיל לפחות ב-95 אחוזים.

על פי המחקר, שמובסס על נתוני משרד הבריאות בישראל, מרבית ההידבקויות בישראל באותם חודשים היו מקרים של 'המוטציה הבריטית'.

עד לתום המחקר, 72 אחוזים מאזרחי ישראל מעל גיל 16, ו-90 אחוזים מהאזרחים שמעל גיל 60, התחסנו בשתי מנות חיסון של פייזר. 

החיסון נמצא יעיל ב-96.5% בקרב מתחסני שתי מנות מעל גיל 16, 98% מונע מקבוצת הגיל להגיע לכדי אשפוז בבית חולים ו-98.1% מפני מוות. על פי המחקר, יעלות החיסון בקבוצת הגיל של מבוגרים מעל גיל 85 נמצאה דומה יחסית, לפיו  החיסון יעיל ב-94.1% כנגד הידבקויות, 96.7% מגן מפני אשפוז, ו-97% מפני מוות.

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הד"ר שרון אלרועי פרייס אומרת: "כמדינה עם השיעור הגבוה ביותר באוכלוסייה המחוסנת נגד קורונה, ישראל מספקת הזדמנות ייחודית בעולם האמיתי לקבוע את יעילות החיסון ולהתבונן בהשפעות רחבות יותר של תכנית החיסונים על בריאות הציבור".