אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בהר-בחוקותי כו' אייר תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' 

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:48, יציאה 20:04

תל אביב - כניסה 19:03, יציאה 20:07

מודיעין עילית - כניסה 18:57, יציאה 20:05

אלעד - כניסה 18:56, יציאה 20:06

בית שמש: כניסה 18:46, יציאה 20:05

חיפה - כניסה 18:56, יציאה 20:08

צפת - כניסה 18:59, יציאה 20:06

באר שבע - כניסה 18:54, יציאה 20:05

בעולם:

פריז - כניסה 20:56, יציאה 22:13

לונדון - כניסה 20:18, יציאה 21:37

ניו יורק - כניסה 19:40, יציאה 20:46

אומן - כניסה 20:04, יציאה 21:21