אאא

למעלה מעשרה ימים לאחר האסון הנוראי במירון, בו נהרגו 45 בני אדם ונפצעו למעלה מ-150 איש, הבוקר (שני) המהנדסים שאישרו את התוכניות בהר מירון, לקראת הילולת הרשב"י, עוכבו לחקירה בלהב 433.

המעוכב הראשון הוא מהנדס הבטיחות והמעוכב השני זה עוזרו של המהנדס, רפ"ק בדימוס שהיה בעבר במחוז צפון והאחראי על מירון בעת שירותו במשטרה.

כזכור, למרות שחלק מהתלונות בעקבות האסון הופנו כלפי המשטרה, היא זו שלפי שעה חוקרת את האסון הנורא, במקביל ותוך שיתוף פעולה של המחלקה לחקירות שוטרים, וזאת בהוראת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט.

בסיום החקירה יוחלט האם לשחרר אותם או לבקשת את הארכת מעצרם בפני בית המשפט.

 פינוי ההר מיד לאחר האסון (צילום: דוברות המשטרה)

כזכור, ביום חמישי שעבר הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בתום מספר התייעצויות לגבי חקירת האסון במירון, הוחלט על מתווה שבמסגרתו שני צוותי החקירה - זה של משטרת ישראל וזה של המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה - יעבדו באופן משתף ומתואם לצורך חקירת האירוע.

עוד נמסר כי שני הגופים יעבדו תוך הקפדה על גדרות וסייגים לעבודה המשתפת, במספר היבטים, על מנת לשמור על עצמאות החקירה של כל גוף, ויכולתו להגיע לבירור האמת בצורה מיטבית. צוות החקירה המשתף ילווה ע"י פרקליטות המדינה, באמצעות פרקליטים שימונו ע"י מ"מ פרקליט המדינה. כל שאלה שתתעורר לגבי הפעילות המשותפת תובא להכרעת גורמי מקצוע בכירים בפרקליטות המדינה.

בהתייעצויות שנערכו אצל היועץ המשפטי לממשלה השתתפו מ"מ פרקליט המדינה והגורמים הרלוונטיים במח"ש ובפרקליטות, בייעוץ המשפטי לממשלה ובמשטרת ישראל, ובראשם ראש אגף החקירות והמודיעין. ראש אח"מ ומנהלת מח"ש עדכנו בממצאי חקירת המשטרה ובדיקת מח"ש וציינו כי מדובר בחקירה מורכבת עד מאוד, וזאת, בין היתר, נוכח ריבוי הגופים הממשלתיים, הציבוריים והפרטיים המעורבים באירוע, ומעגלי קבלת ההחלטות השונים, אשר מחייבים בחינה מעמיקה שתכלול היבטים רחבים וביחס לגורמים רבים.

עוד הבהירו, כי בנסיבות המיוחדות והחריגות מאוד של האירוע, בו היה טיפול משולב של גורמים שונים, ניהול החקירה ע"י שני גופים שונים באופן שהוא נפרד ומנותק, עלול להביא לתקלות ומקשה מאוד על מיצוי החקירה והגעה לחקר האמת, ועל כן אין מנוס מלייצר מיתווה של תיאום ושיתוף, בכפוף לסייגים מסויימים. בין הסייגים שנקבעו לעבודת הצוות המשתף: רק חוקרי מח"ש יגבו הודעה משוטרים, והצוות המשטרתי לא ייחשף לשאלת חקירת שוטר כחשוד ולא יהיה מעורב בכך כלל.

היועץ המשפטי לממשלה סיכם את הדברים: "קשה להפריז בחומרת האסון שאירע בהר מירון, ועל כן יש לעשות כל שניתן כדי לחתור לגילוי האמת באמצעות חקירה אפקטיבית ויעילה. כפי שהובהר, הטלת מלאכת החקירה של האירוע על משטרת ישראל או על המחלקה לחקירות שוטרים, כל גוף לעצמו, וכן חקירת האירוע על ידי שני הגופים בנפרד, מקשה על מיצוי החקירה, ואף עשויה להביא לתקלות שיפגעו בחקר האמת.

"נוכח המאפיינים הייחודיים של חקירה זו, והעוצמה בה הדברים שלובים זה בזה, קשה להלום חקירה שאינה משתפת, מתואמת ומתכללת את כל האירוע על מנת לקבל את התמונה המלאה, ועל כן יש מקום לבצעה בדרך של צוות חקירה משתף המורכב משני צוותי חקירה. דרך חקירה משתפת ומותאמת זו מקובלת ונהוגה בפרקטיקה באותן נסיבות ייחודיות שיש הצדקה לכך. וזהו אכן מקרה מובהק בו מתקיימת הצדקה לכך".