אאא

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים כי בבדיקות לחיידקים מדיגום שנערך ב-24 במאי 2021, נמצאו במספר נחלים בצפון תוצאות שחורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי) – תוצאה המעידה על הימצאות זיהום במים.

הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת באופן זמני:

• שניר (חצבאני): מגבול לבנון ועד למפגש עם הירדן
• ירדן: ממפגש עם החצבאני עד למיצד עתרת
• ג'ילבון: מפל דבורה
• מפל יהודיה
• אל-על: מפל שחור
• זאכי
• משושים: בריכת המשושים
• צלמון: טחנת הקמח
• געתון: חניון החורבה

פרט לנחל שניר שבו נמדדו ערכים גבוהים מההמלצות כבר בנקודת כניסתו לישראל, ולנחל הגעתון שבו נצפה בקר בעת הדיגום, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע ביתר הנחלים.

הדיגום לאיכות המים במספר נחלים בצפון מתבצע מדגמית אחת לשבועיים, באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים.

משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.