אאא

בישיבת "באר יעקב" חגגו בסוף השבוע את סיום הש"ס שערך הבה"ח אמיתי טיגר, בנו של הרה"ג הרב אורי טיגר, תלמידו ומקורבו של מרן הגר"ח קנייבסקי.

המעמד נערך במעמד ראשי הישיבה, בראשות הגאון רבי דוד שפירא והמשגיח הגאון רבי אריה שפירא, ובהשתתפותו המיוחדת לכבודה של תורה, של הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות "אורחות תורה" וחבר מועצת גדולי התורה. כמו כן השתתף במעמד רבה של באר יעקב, הגאון רבי אברהם יעקבזון.

לאחר שסיים את הש"ס, הגרד"י שפירא, ראש ישיבת "באר יעקב", הזמין את הגר"ש שטיינמן לשאת דברים, ואמר: "אנחנו מקבלים בשמחה ובברכה פני ידיד נפש וידיד נעורים, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, בן מורי ורבי רבן של כל בני ישראל גאון ישראל וקדשו, בעל איילת השחר זכותו תגן עלינו, לכן יהיה לנו שמחה וכבוד שבנו ממשיך דרכו ראש הישיבה הגאון הגדול שליט"א נזכה לשמוע ממנו כמה מילים".

הגר"ש שטיינמן אמר בדבריו כי "בחור לקח על עצמו ללמוד ש"ס, מצד מסגרת הישיבה לא חייבים, אבל הוא רוצה ומשתוקק, זה שאיפה, ליטול חלק בעבודת ה'. יעזור הקב"ה גם לזה שסיים כעת וגם לכל שאר הבחורים היקרים פה, שילמדו גם בבקיאות וגם בעמקות וגם תורה לשמה, שישאפו ליטול חלק בעבודת ה', ויזכו כולם להיות תלמידי חכמים גדולים".

בהמשך, נשא הגרד"י שפירא דברים ואמר: "איזה בחור, איזה יקר, איזה בן עליה, התמדה במושגים של הדורות הקודמים, לפני שהוא למד ש"ס היה שקוע מאד בלימוד העיון, רצינו גם להוסיף שודאי שהיה שייך מאד בפרשה של הבנת התורה גם קודם, אבל לימוד הש"ס נותן הרבה סייעתא דשמיא גם כן, התמדה של החתן הש"ס שלנו היקר זה מזכיר התמדה של הדורות הקודמים, אבל גם כן כמה שידענו כמו שאמר בני שכבר היה שייך מאד לעומק העיון קודם, אבל לא ידעתי עד כמה, לא הכרתי את רום ערכו, אבל עכשיו אני שמח שהוא כותב את השיעורים שלי, שיעור כללי ושיעור יומי, אני ממש משתאה ומשתומם, לא הכרתי כמה הוא בעל מדריגה בהבנת התורה, כמה עם דקדוקים לדעת בדיוק מה כן ומה לא".

לאחר מכן פצחו התלמידים בריקודים של שמחה לכבודה של תורה ולכבוד מסיים הש"ס.

צפו בתיעוד מיוחד מהשמחה הגדולה