אאא

שר הפנים, אריה דרעי, הודיע היום (שלישי) על החלטתו לבטל את איחוד הערים - תל אביב-יפו ובת ים, לאור מצבה הכלכלי הנוכחי של עיריית בת ים.

במכתב ששיגר לראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי וראש עיריית בת ים צביקה ברוט, כתב דרעי כי "בחודש יוני 2017 החלטתי לאמץ את המלצת ועדת הגבולות לאיחוד העיר בתים עם העיר תל אביב-יפו, בשנת 2023. עיקרה של ההחלטה נבעה ממצבה התקציבי של עיריית בת ים בשנת 2017".

"בהתאם לנתונים המקצועיים שבידי משרד הפנים", כותב דרעי, "עיריית בת ים מממשת את תכנית ההבראה עליה חתומה ועומדת ביעדי הגרעון המוגדרים בה. העיריה חתמה בסוף חודש דצמבר 2020 על חלקה השני של תכנית ההבראה על פיה נקבע מתווה פוחת להפחתת הגרעון השוטף לשנים 2020-2023 והגעה לאיזון בשנת 2023".

שר הפנים מוסיף כי "תכנית ההבראה, כאמור, נבנתה לרשות המקומית במטרה לייצב את מצבה התקציבי, בשל חולשת מקורותיה העצמיים שאינם מספיקים לצרכיה הכלכליים. בהתאם להצהרות העירייה ונתוניה התקציביים בשלב זה, בתום שנת התקציב 2022 (לפני המועד הקבוע בתכנית ההבראה), צפויה העירייה לעמוד ביעד של איזון תקציבי".

"לאור האמור", מסכם דרעי את החלטתו, "ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, החלטתי על ביטול איחוד תל אביב-יפו - בת ים".

צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, בירך על ההחלטה ואמר: "זהו יום חג לבת ים. אני שמח וגאה על המהפך הכלכלי שביצענו, ועל האמון מצד המדינה. לכל אורך הדרך אמרתי כי עם ניהול מקצועי, שקיפות, ונקיון כפיים ניתן להביא את בת ים לאיזון כלכלי ולשיפור דרמטי של השירות לתושב. עבדנו קשה מאד עבור ההישג הזה, ובכוונתי להמשיך ולהוביל את העיר להישגים רבים גם בשנים הבאות. ברצוני להודות למנכ"לית העיריה יודפת אפק ארזי ולשותפיי בהנהלת העיר על השותפות והתמיכה".