אאא

ראש הישיבה התייחס היום (רביעי) בסיום שיעורו, לרפורמת הכשרות אותה מוביל שר הדתות החדש מתן כהנא, ותקף את הרפורמה בחריפות.

"בשלטון", פתח ראש הישיבה את דבריו ואמר: "יש כוונה לעשות גזירות, גזירות על רוחניות, גזירות על רוחניות, ככל הגויים בית ישראל, גזירות על רוחניות, אנחנו לא נגיד את הפרטים, על הרבה עניינים, שלא יוכלו לעסוק בתורה, כשרות, גירות, והרבה דברים, גזירות, יש שתדלנים שעוסקים בזה, אבל מה הזכויות? הכל צריך זכויות, הכל הולך עם זכויות".

"הם לא מבינים שכל הזכות הקיום בעם ישראל זה רק התרי"ג מצוות, זה הרי דבר, כתוב כבר בספרים, עם ישראל אחרי החורבן, אחרי חורבן בית שני, אין מדינה כבר, אין מדינה! מפוזר ומפורד בין העמים, מפוזרים בכל העולם, מפוזרים, אין מדינה, גלות, כולם בגלות, ומחזיקים מעמד אלפי שנים, זה מובן בדרך הטבע? וחיים חיים טובים גם כן".

עוד אמר ראש הישיבה: "והיו גזירות, על היהודים היו גזירות, כל מיני גזירות, אבל החזיקו מעמד! עסקו בתורה והחזיקו מעמד, שלא כדרך הטבע, זה זכות הקיום, זה נס גלוי, בלי מדינה".

לסיום, אמר ראש הישיבה: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, אומרים את זה בימים נוראים, תשובה ותפילה וצדקה, תשובה על כל העניינים הרוחניים, תשובה על תורה, ועל עוד דברים, ותפילה יותר בכוונה, עוד משהו תורה! עוד כמה דקות לעסוק בתורה, תשובה על תורה, יותר תורה, כל אחד לפי כוחו אפשר להוסיף משהו, אפילו דקה אחת תורה שאין לשער מה שזה".

צפו בווידיאו