אאא

רבה של ירושלים, הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, במכתב חריף נגד הרפורמות של השר לשירותי דת, מתן כהנא, בגיור ובכשרות: " קמו מושלינו להרים יד בתורת משה רבינו".

במכתב שהמתפרסם בעיתון סוף שבוע של 'יתד נאמן' קורא  הגרש"מ עמאר לכל מי שיש בידו לפעול נגד המזימות של הממשלה החדשה לעקור כל דבר שבקדושה.

בפתח מכתבו כותב הראשון לציון: "זה כשנתיים שיש חרון אף בעולם, מגזירת המגיפה אשר רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה, ואסון מירון ועוד, ומלחמת עזה, ומלחמה פנימית ועוד ועוד, ואם היינו זוכים היו מושלי ישראל עומדים וגוזרים צום ועצרה, והרי בהפטרה של מנחה של יוה"כ קוראים את הנביא יונה, ושם המלך התעורר וקם על רגליו וגזר צום על כל עמו, וכשראה הקב"ה שלבם נשבר בקרבם ונכנעו לפני ה' התבטלה הגזירה".

לדבריו: "משלא זכינו קמו מושלינו להרים יד בתורת משה רבינו, ולזעזע את כל העם היושב בציון ואת כל עם ישראל, ואומרים לשלוח יד בקדשי ישראל לפגוע בהם, רח"ל. אוי לנו שכך עלתה לנו. עוונינו הטו אלה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגר"ש עמאר הוסיף: "וכבר עמדו גדולי וזקני הדור מרן הגר"ח קניבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטיין ומרן הגר"ש כהן ורבים וכן שלמים עמם, וקראו להיאבק נגד אותם מזימות שפוגעים בזכות הקיום של עם ישראל. שהם שבת ומועד וגירות וכשרות ועוד".

וגם ידי תיכון עמהם". כותב הראשון לציון: "בקריאה מעומק הלב לכל מי שיש בידו להשפיע להציל את עם ישראל ולעמוד בפרץ מול הנסיונות לקעקע בחומות הכשרות והגיור כפי מסורת ישראל סבא, ואל המבקשים לשנות, אני קורא, משכו ידיכם מדברים אלו שמהווים פגיעה חמורה והרסנית ביסוד קיומו של עם ישראל.

"ואת אחי בני עמי אני קורא בחבה להתחזק בתורה ועבודת ה', ולהרבות בתפילות ותחינות לפני המקום ב"ה כי אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, והוא ברחמיו יחוס ויחמול על פליטתנו ויושיענו תשועת עולמים בחסד וברחמים אמן", סיים רבה של ירושלים.