אאא
הלחן הנהדר של השיר הזה שייך לאברהם פריד ויצחק וולדנר.
המילים מן המקורות:

כי תעבור במים אתך אני
ובנהרות לא ישטפוך
כי תלך במו אש לא תכוה
ולהבה לא תבער בך

כי תעבור במים איתך אני
ובנהרות לא ישטפוך
כי תלך במו אש לא תכוה
ולהבה לא תבער בך

באש ובמים
עם ישראל חי!
מתחת השמים
עם ישראל חי!

עם הבורא
עם התורה בלי שום מורא
עם ישראל חי לעולם!

באש ובמים
עם ישראל חי!
מתחת השמים
עם ישראל חי!
עם הבורא
עם התורה בלי שום מורא
עם ישראל חי לעולם!