אאא

גשם בוא: בשמיני עצרת - חג שמחת תורה, התחלנו לומר בתפילת שמונה-עשרה, "משיב הרוח ומוריד הגשם". כעת, החל מהערב, יום שלישי, ליל ז' במר-חשון, נשאל ונבקש מהשם יתברך על ירידת הגשמים בשנה הקרובה ונאמר "ותן טל ומטר לברכה" ב"ברכת השנים".

למרות שהיה מן הראוי לבקש "ותן טל ומטר" כבר ממוצאי חג הסוכות, כי הוא זמן ראוי לירידת גשמים, תיקנו חז"ל שהבקשה תדחה עד לז' במר-חשון, כדי שעולי הרגל בחג הסוכות - יוכלו לשוב לבתיהם.

ולכן, החל מתפילת ערבית הערב, ליל ז' במר-חשון, נחל באמירת "ברך עלינו" - לבני עדות המזרח, ובאמירת "ותן טל ומטר לברכה", במקום "ותן ברכה" - לבני אשכנז.

עם זאת, בני חוץ לארץ יחלו באמירת "ותן טל ומטר לברכה", רק מתפילת ערבית של מוצאי הרביעי בדצמבר למניינם.

מה הדין למי ששכח לומר "ברך עלינו" או "ותן טל ומטר לברכה"?

• לא סיים את הברכה - ישאל גשמים במקום וימשיך בתפילתו.

• סיים את הברכה -

- אם נזכר לפני ברכת "שומע תפילה", יאמר לאחר "ושמע תפילתנו" - "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה כי אתה שומע תפילה" וימשיך בתפילתו.

- אם נזכר לאחר ברכת "שומע תפילה" אך לפני "רצה", יחזור ל"שמע קולנו" וימשיך כדלעיל.

- אם נזכר לאחר "רצה", יחזור לומר "ברך עלינו" וימשיך משם את התפילה.

- אם נזכר לאחר שסיים שמונה עשרה - יחל את תפילת שמונה-עשרה מחדש.