אאא

פרק ו': אנו עוסקים בפרשית האפיפיור פטרוס עליו נטען שהיה מרגל אצל הדת הנצרות בשרות חז"ל, שאף קבעו 'תענית צדיקים' בתאריך ט' טבת ביום פטירתו.

ב'אוצר מדרשים' הובא שחכמים כדי להוציא את הנצרות מהעם היהודי, הביאו לשמעון פטרוס את השם המפורש על דף, והוא הטמין אותו בתוך בשרו, כך שיכל לחולל ניסים.

אח"כ הגיע פטרוס לנוצרים ואמר להם שהוא ממשיכו של יש"ו ימ"ש. הללו טענו מנין לנו להאמין לך? ענה להם פטרוס: "אני עושה ניסים בדיוק כמו יש"ו". ואכן פטרוס עשה להם ניסים מכוח השם המפורש שהוטמן בבשרו.  

פטרוס אכן קיים את הבטחתו לחכמים והדחיק את הנוצרים מחוצה לעם היהודי. הוא הורה לנוצרים שלא יחגגו את חגי היהודים אלא את החגים שמציינים את קורות חייו של יש"ו.

פטרוס סיפר למאמיניו על חלום שחלם בגג בית ביפו בו מלאך מתגלה אליו ומורה לו שמותר לאכול נבילות וטריפות. הוא הורה להם לבטל את השבת ולהעביר אותה ליום ראשון כפי שהזכיר כ"ק אדמו"ר המנחת אלעזר ממונקטש זי"ע, ספר דברי תורה מהדורא תניינא סימן מז מונקאטש תרפ"ט:

"שמעתי בשם כ"ק אדמו"ר הגה"ק משינאווע שאמר... לפי הנודע דרק מאותו איש ומאמינו היינו אח"כ עשו זו בשמו יום א' ליום שבתם וכפי המקובל ונודע תולדותם כי מחכמי ישראל עשו כן בתחבולות נוראות להטות את לבב המינים המאמינים (ועשו בחכמה כאלו הוא גילה להם אחרי מותו והריגתו) כי יעשו מעתה יום שביתה ביום א' ולא ביום שבת קודש. יען כי היה בהם בעונותינו הרבים שהתחברו לכת שלו ועל ידי ששמרו שבת היו מערבים הפסולת בין ישראל וגרמו צרות רבות בתוך ישראל פנימה ועל ידי שהטו את לבבך (עפ"י תחבולות חכמי ישראל, כפי הנודע ומקובל) לומר בשם אותו האיש שר"י כי הוא צוה לשבות ביום א' על ידי זה התפרדו כל פועלי און הכת שלו ועל כל פנים נשבת המלחמה פנימית מקהל ישראל".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סופו של האפיפיור פטרוס היה שהתבודד כל ימיו במערה בסלע נידח, וניזון רק מלחם ומים. לחסידיו הנוצרים הוא טען שהוא עושה זאת כדי שיוכל להתוועד שם עם יש"ו וללמוד את תורתו.

במדרש הובאה הסיבה האמיתית שפטרוס נהג כן כדי להמעיט בעבירות שעבר לצורך השליחות שלו להרחיק את הנצרות, וכדי שלא יצטרך להשתחוות לפסלים ולאכול נבלות וטרפות.

האמת היא שבמערה זו, פטרוס למד תורה וקיים מצוות ככל יכולתו ושם הוא כתב פיוטים רבים אותם הוא שלח לחכמים, ועל כך בפרק הבא...

-----

לקריאה נוספת: שורש. תעלומת פטרוס הקדוש- יהודי משומד או קדוש? אבנר הרשקוביץ

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]