אאא

אתה מאמין שהקב"ה - דואג לך?

פעם אחת נסע הבעל שם טוב הקדוש עם אחד מתלמידיו, למקום מדבר ושממה שלא היה בו מים.

בעודם הולכים והולכים, התלמיד התעייף, והיה צמא מאד למים עד שהרגיש שהוא מגיע לסכנת מוות מרוב חולשה וצימאון.

התלמיד אמר לבעל שם טוב הקדוש, רבנו הקדוש, אני צמא מאד!

הבעל שם טוב הקדוש - לא הגיב. כשראה התלמיד שחייו בסכנה, חזר ואמר: רבי, אני צמא מאד, חיי בסכנה!

ענה הבעל שם טוב הקדוש, האם אתה מאמין, שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עוד מששת ימי בראשית, כבר ראה את המצב שבו אתה נמצא עכשיו, והכין עבורך רפואה למכה, והכין עבורך מים לשתות?

ענה התלמיד ואמר: מאמין אני! השיב לו הבעל שם טוב הקדוש: המתן קמעא.

הבעל שם טוב הקדוש ותלמידו, המשיכו בדרכם, מתוך אמונה וביטחון בה' יתברך, והנה הם רואים גוי רץ, כאשר על כתפיו שני דליי מים.

כאשר הגוי התקרב אליהם, הם עצרו אותו, וביקשו ממנו קצת מים לשתות, ושילמו לו על כך כמה פרוטות.

שאל הבעל שם טוב הקדוש את הגוי: מה מביא אותך לשאת דליי מים במדבר השמם?

השיב לו הגוי: השר שלי השתגע! ושלח אותי להביא לו מים ממעיין אחד, שרחוק במרחק שלוש פרסאות, אינני יודע מדוע.

אמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידו: רואה אתה אילו דרכים מעניינות יש להשגחה העליונה? רק עבורך הקדוש ברוך הוא שם מחשבה מוזרה בלב הגוי!

דבר זה צפה הקדוש ברוך הוא מראש כבר בבריאת העולם, וכבר אז, הכין רפואה לצימאון שלך ולכל מכה אחרת שבאה לעולם, לכל אחד ואחד.

הקדוש ברוך הוא דואג לכל נברא ונברא בכל זמן ובכל מקום, מאז בריאת העולם ועד סוף כל הדורות, רק שצריך להאמין ולבטוח בה' יתברך, ולהודות על ישועתו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

מדוע מעשי מענינים את הקב"ה?

איך יתכן, שאני האדם הקטן, חשוב אצל הקב"ה?

ומדוע, הקב"ה מתענין במעשי, אף עד פרטי פרטי, ופרטי כוונה?

לבורא העולם יש 'אין' סוף עולמות עליונים, ובהם יש 'אין' סוף של מלאכים ושרפים, שעובדים אותו ביראה רבה – אז, מה אני כבר שווה?

הבעל שם טוב הקדוש הסביר זאת ע"י משל:

משל לציפור שהיתה מגיעה למלך - ומדברת איתו, אפילו דברי שטות, למלך היה מזה תענוג ושעשוע, יותר מכל תענוג שהיה לו ממליצות השרים והמשוררים שדיברו איתו (כתר שם טוב).

ציפור מדברת – זה חידוש!

ציפור מדברת - זה חידוש אמיתי, וזה מה שגרם למלך – תענוג גדול!

כאשר המלאכים והשרפים אומרים שירה, אין בכך חידוש בעולמות העליונים.

הרצון העליון של בורא עולם, שדווקא האדם הקטן שנמצא בעולם התחתון והשפל, אשר בו קשה לראות את מציאות ה'.

האדם חי בעולם, שמציאות ה', נמצאת בו בהסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, ודווקא הוא – הבריה הקטנה, מגדלת ומקדשת את שמו של ה' יתברך!

וזה, התענוג הכי גדול שיש לקב"ה, שהאדם יעשה לו דירה בעולם התחתון, לשכן שמו שם.

מתוך החושך ההסתרה – תעבוד את ה' יתברך, ושאר לו – עבד נאמן!

יש לך כל כך הרבה מניעות, שיפריעו לך, ולא יתנו לך לעשות כרגע את רצון ה', ואעפ"י כן, אתה מתגבר, ומצליח להתחזק – ועושה את רצונו.

לוחם מצטיין שמנצח את מלחמות ה': וזאת הגדולה הכי גדולה שיש בעולם, יותר מכל לוחם שהצליח לכבוש - עיר שלמה!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וזה חידוש עצום ונפלא שאומר בורא עולם, אתה הוא זה, שיכול לגרום לי את העונג והשעשוע הכי גדולים שיש בעולם, בך אני מתפאר, ועל מעשיו אני מתענג.

וזה שאמרו חז"ל: "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" כדי לשכן שמו שם, זו - השאיפה האמיתית של כל אדם!

שיזכה ע"י מעשינו הטובים, לעשות לקב"ה דירה לשכון בתוך עמו ישראל, מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות.

יהי רצון שנזכה השבוע בימי החנוכה, להודות ולהלל ולראות ניסים ונפלאות, כמו שנעשו לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, אמן!