אאא

"בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל", כך כותבים מרנן גדולי ישראל במכתב מיוחד בקריאה לחיזוק בלימוד התורה בימי החנוכה.

על המכתב חתומים מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

"בימי מלכות יון הרשעה", כותבים גדולי ישראל במכתבם, "גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, וברחמי הקב"ה זכו ישראל לישועה, ובזכות הנס שהיה לאבותינו בימים ההם, גם אנחנו בזמן הזה עוסקים בתורה ומקיימים את המצוות".

בשלב זה הם מתייחסים לממשלת בנט-לפיד וכותבים בחריפות: "והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לכן, מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק", כותבים גדולי ישראל, "ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח"ו להיפך שיש בזה חילול השם, ובפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התורה.

"וכמו שכתב השל"ה הק', 'כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות, אם כן הימים הקדושים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים'".

לסיום הם כותבים: "ועל-ידי שכל אחד יראה להתחזק כפי יכולתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד השם בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה".