אאא

חשיפת 'כיכר השבת': הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים בציבור הספרדי, במכתב מחאה נגד החלטת נציב התלונות על השופטים, אורי שהם, להמליץ "לנזוף" ולהדיח את הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, מתפקידו כדיין בית הדין הגדול, בשל מאבקו נגד הרפורמות שמוביל השר לשירותי דת, מתן כהנא, בדת ומדינה.

במכתב ששיגר לתלמידיו, תחת הכותרת "מחאה נמרצת", כתב הגרב"צ מוצפי: "חרד ליבנו ויתר ממקומו נוכח גל ההשתלחויות נגד כל הקדוש והיקר לעם ישראל, לכל דבר שבקדושה נגד תורתינו הקדושה, ונגד לומדיה ושומרי מצוותיה".

קראו עוד: לא תצליחו להשתיק את הראש"ל // ישי כהן

לדבריו: "רעדה אחזתנו במיוחד בראותנו לאחרונה פגיעה חמורה בכבוד קדושת מורנו ורבנו, עטרת תפארת ישראל, פאר דורינו, עמוד האש ההולך לפני המחנה, מנהיג היהדות הספרדית המפוארת בארץ ובעולם, המרביץ תורה בארץ ובתפוצות, בשיעוריו הרבים, ובספריו העצומים, מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל".

הרב הוסיף כי: "התקיים בנו מה שאמרו בתלמוד [שבת קי"ט, ב] "אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי חכמים". על אחת כמה וכמה שהפגיעה היא בכבוד רבם של ישראל, המרביץ תורה ימים ולילות לכל היהודים בעולם כולו".

"חובה קדושה על כל יהודי ויהודייה בארץ ובעולם להביע את מחאתנו הנמרצת במלים ברורות נגד הכוונה לפגוע בכבודו של מרן שליט"א. והשם יתברך ישיב שופטינו כבראשונה וכמקדם", הוסיף.

את מכתבו סיים הרב וכתב: "החותם בכאב ובצער על חילול הקודש, בן ציון מוצפי ס"ט".

כזכור, כפי שנחשף ב'כיכר השבת',  נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אורי שוהם, שיגר מכתב חריף נגד הראשון לציון הגר"י יוסף, בשל עמידתו נגד הרפורמות שמוביל השר לשירותי דת מתן כהנא, רפורמות שלשיטת גדולי ישראל הן הרס היהדות והרבנות הראשית.

במרכז ההחלטות השופט שוהם: 

• איסור על הראש"ל הגר"י יוסף להביע עמדה בעניינים שתחת סמכותו: גיורים וכשרות.

• המלצה לשר מתן כהנא לנזוף בראש"ל על הבעת דעה על רפורמות דת שמקדמת הממשלה.

• לשקול את הדחת הראש"ל מתפקידו כדיין.

• איסור על דייני ישראל להשתתף בכינוסי הרבנות הראשית.