אאא

ועדת הכספים אישרה היום (שני) העברות תקציביות בסכום כולל של 2.8 מיליארד שקלים, למשרד הבריאות, לשם התמודדות עם מגפת הקורונה.

1.4 מיליארד ש"ח הועברו מהרזרבה הכללית למשרד הבריאות בתקציב 2022 - התקצוב מיועד להתמודדות עם מגפת הקורונה, 900 מיליון ש"ח מיועדים להרחבת ההצטיידות של משרד הבריאות ורכישת ציוד רפואי, עיבוי מלאי ערכות אינטיגן, התעצמות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה באמצעות הרחבת דיגום pcr ואנטיגן והרחבת בדיגום בבתי הספר במסגרת תכניה מגן חינוך, ודיגום בבתי אבות במסגרת מגן אבות. כמו כן תמיכה במאמץ לחיסון האוכלוסייה באמצעות פתיחת מתחמי חיסון ברחבי הארץ וכן תגבור מערך החיסונים באמצעות צוותים מחסנים.

500 מיליון ש"ח מיועדים לפתיחה של מחלקות לחולי הקורונה בינוניים וקשים בבתי החולים הגריאטריים, מימון מסגרות חינוך לילדי הצוותים הרפואיים, הרחבת מבצע החיסונים לחיסון האוכלוסייה המבוגרת בגילאים 60 ומעלה ולצוותים רפואיים, וכן המשך מבצע החיסונים לבני נוער ומבוגרים בחיסונים ראשונים ובחיסון הבוסטר, בקנה מידה רהב ובמהירות ברחבי הארץ - במסגרת מבצע החיסונים שמובילות קופות החולים, בשיתוף בתי החולים וגופים נוספים, מוקמים מתחמי חיסונים מרכזיים וניתנים חיסונים במוסדות מגן אבות.

1.4 מיליארד ש"ח עודפי משרד הבריאות משנת הכספים 2021 לשימוש המשרד בשנת 2022: 900 מיליון ש"ח מיועדים להתחייבויות לחברות דיגום, מעבדות, חברות מחסנות, העסקת חוקרים עבור חודשים נובמבר - דצמבר של שנת 2021 – התשלום בפועל יוצא לאחר בדיקת חשבוניות אל מול תפוקות בפועל מכלל הגורמים.

500 מיליון ש"ח מיועדים לתמיכה בקופות חולים עבור ביצוע בדיקות קורונה - התשלום ניתן בפועל לאחר דיווח כמויות הבדיקות על ידי הקופות והשוואה לנתוני משרד הבריאות.

במהלך הדיון העלו חברי האופוזיציה את נושא העדר מכשירי אקמו בחלק מבתי החולים בפריפריה, חברי הוועדה לא היו שבעי רצון מהתשובות של נציגי משרד הבריאות וקראו למשרד להעמיד את הנתונים המלאים בנושא בפני הוועדה שתעלה את הסוגיה על סדר יומה, וכן לפעול להתאים את הקצאת המכשירים לביקושים בשטח.