אאא

אחרי שהבוקר (חמישי) נכנס לתוקף מדיניות הבדיקות החדשה במערכת החינוך, במשרד הבריאות מוסיפים חריגים שיהיו פטורים מביצוע בדיקות אנטיגן לפני ההגעה למוסדות הלימוד.

התלמידים שיקבלו פטור:

  • מחלימים טריים פטורים מביצוע בדיקות אנטיגן למשך 60 יום ממועד ההחלמה
  • תלמידי מסגרות החינוך המיוחד פטורים מביצוע בדיקות אנטיגן פעמיים בשבוע
  • במקרה של חשיפה לבן בית מאומת - לא מחוסנים יכנסו לבידוד (5 ימים ממועד החשיפה האחרון למאומת), וישוחררו בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מוסדית שבוצעה ביום האחרון לבידוד
  • תלמידים בתי ספר המשתתפים במגן חינוך- לא ידרשו לבצע שתי בדיקות אנטיגן ביתיות בשבוע, כל עוד הם ממשיכים לבצע באופן סדיר בדיקת PCR שבועית בבית הספר

בנוסף במשרד הבריאות מדגישים כי "מתווה הבדיקות במערכת החינוך לא חל על צוותי ההוראה, ועל כן אנשי הוראה שאינם מחוסנים ימשיכו לבצע בדיקת אנטיגן מוסדית פעמיים בשבוע, ובמקרה של חשיפה למאומת יכנסו לבידוד מלא (5 ימים) בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקה מוסדית שבוצעה ביום האחרון לבידוד".