אאא

הכנסת מתקרבת לסיום כנס החורף שלה, כאשר טרם ברור מתי תיסגר המליאה והכנסת תצא לפגרה בת חודשיים, אך לכל המאוחר מדובר ביום שישי, כאשר ישנם עדיין בעיות פנים קואליציוניות על אילו חוקים יקודמו, והאם חוק האזרחות של שרת הפנים איילת שקד יכלל בתוכו.

חוק שדווקא כן עבר, בקריאה ראשונה בינתיים, הוא חוק של יו"ר הוועדה לשירותי דת יהודיים, ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, הדורש להחמיר את הענישה למי שמסיר שלטים בהם מופיעות תמונות נשים, כלומר: חוק שנועד לפגוע בחלק מן החרדים.

עוד לפני שנערכה ההצבעה, עלה יו"ר יהדות התורה, ח"כ משה גפני, למחות נגד החוק, ותקף את מגישתו: "יש מטרה לח"כ מלינובסקי, שהיא דנה כל הזמן על כל מה שאפשר לדבר נגד הציבור החרדי ונגד היהדות, לכן אנחנו לא באים לדיונים בוועדה אצלה. הנה, יש לנו פה חוק, שמדבר על העובדה שהחרדים מדירים נשים. מה זה החרדים מדירים נשים?! אילו שטויות אלה! כתוב בחז"ל 'אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו'. מה זה מדירים נשים?!", תהה.

"אני קורא לח"כים המוסלמים, הדתיים שבהם: מה אתם רוצים, שתהיינה מודעות של נשים לא צנועות? שזה יהיה בכל המקומות? איך תצביעו בעד חוק כזה? שהוא בכלל מיותר, להוסיף עוד קנסות. החוק קובע שנת מאסר על מי שמשחית תנאי מקרקעין, זה החוק הקיים. אני מציע לקחת את ספר החוקים ואת כל העבירות הקיימות בו ולכתוב חוק ליד זה: כל מה שנוגע לציבור החרדי יוכפל הקנס והמאסר. כל מה שנוגע לציבור החרדי בכל תחום שהוא", עקץ.

לסיום, גפני הדגיש כי מדובר בחוק שנועד לפגוע רק בחרדים, ושצריך לקרוא לילד בשמו: "מי שמצביע בעד החוק הזה לא מצביע בעד נשים, אלא מצביע נגד חרדים. זה בסדר, מותר לעשות את זה - אבל שכל העולם יידע שמלינובסקי אנטישמית!".