אאא

בספר 'נצר משרשיו'[1] הובא מעשה מבהיל על אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש.

אירע ויהודי תושב אוסטראווצא הסמוכה לאפטא רכש ספר 'קיצור שולחן ערוך', ובתוך הספר מצא מכתב מאת הבעש"ט הק' שחוזה את השואה הנוראה.

מוצא המכתב הביאו להרה"ק רבי שלום מאפטא ששלחו לאחיו אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע.

מהר"א קרא את המכתב כמה פעמים וחשב והתלבט, ונראה שחשב שהמכתב אמין, וכתב לאחיו בחזרה.

וכך לשון המכתב המיוחס לבעל שם טוב:

"בעשרה באב יהיה ארץ ישראל עם ישראלים בתרצ"ט, ויהי צרות גדולות על ישראלים... וקודם יהיה שופכים דמים על ישראלים בדייטשולנאנד (גרמניה), ואח"כ יגלו לפולין, מעט לענגלאנד (אנגליה), מעט להאלאנד וגומר. ואח"כ יבא שלטון אחד ושמו היטלער ימח שמו ויהרג בעשרה באב, אלף ישראלים ואח"כ יהיה גזירת שחיטה בעולם בתרצ"ט".

על לשון המכתב התבטא מהר"א זי"ע שעל מה שנכתב שיהרוג אלף ישראלים באה"ק, כבר אמר הרבי רבי אלימלך ואחיו רבי זושא שחבלי משיח המתיקו לנו גזירות, ומגיע לנו עודף מזה.

כאמור, בספר 'נצר משורשיו' נטען שמהר"א קיבל את המכתב כאמין.

הוספה משמעותית ישנה בספר 'פרי אלימלך' שבתוך ספר 'מטה אהרון' (קרלין). שם מובא על הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד שהיה בביקור בארץ ישראל בקיץ תרצ"ט ודיבר דיבורים נוראים על השואה (שטרם התרחשה).

פנה אליו הגה"צ רבי פישל ברנשטיין ואמר לו: "רבי! פארוואס שרעקט אונז דער רבי אזווי פיהל איבער", וענה לו הרה"ק שראה מכתב מהבעל שם טוב הק' זי"ע בענין המצב הקשה שיבוא על ארץ ישראל. הרה"ק מקרלין היה גיסו של רבי שלום מאפטא וכנראה העתק מהמכתב של הבעש"ט הגיע אליו מגיסו הרבי מאפטא.

בשיחה שערכתי עם אחד מהחוקרים התורנים ממכון 'אור הצפון' שמוציא לאור את תורתם של אדמו"רי בעלזא, נאמר לי שאין שום מידע אמין על סיפור כזה חוץ ממכתב הזה.

לדבריו, פרסום המכתב היה שבועיים לפני השואה, והיהודים התנחמו מכל קונספירציה שפרחה באוויר.

[1] מכתב י' עמ' רסט

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]