אאא

יום הזיכרון תשפ"ב: בתקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, בחורף ה'תשל"ד, השתררה אווירת נכאים בישראל, ובמיוחד בין החיילים המשרתים בצבא ההגנה לישראל, הרבי מליובאוויטש זי"ע, מסר שיחה על המצב (בי"ט כסלו תשל"ד. ח"ב), והסביר איך אפשר לעלות את מורל החיילים והמפקדים.

"אחד מסודות ההצלחה במלחמה, הוא חוסנו של החייל, ומצבו הנפשי האיתן. במקום לתת לחיילים תמיכה רוחנית, השראה של לימוד תורה וקיום מצוות שישיב להם את ה'מורל', שולחים להם בדרנים וקומיקאים להסחת דעת ובידור זול" אמר הרבי בהסברו.

הרבי המשיך ודיבר על כך בתוקף, שהאויב צריך לדעת שמולו עומד חייל יהודי עם נשק חדיש, ובעיקר עם מצב נפשי בריא של מוח ולב המשועבדים לה' ולתורתו.

"כל שאר הפתרונות אין להם קיום, אולם הנחת תפילין ולבישת הציצית, היא פתרון שיש לו מסורת של הצלחה אלוקית זה למעלה משלושת אלפי שנים. הנשק המיוחד הזה שמר והגן על עם ישראל, לאורך כל הדורות, מול כל הגזירות וההשמדות, וזהו סוד הנצח האמיתי של העם היהודי", הסביר הרבי.

האזינו להקלטה המלאה